thu mua nhím thịt giá cao nhất ở miền bắc.

  • Thread starter thai thai son
  • Ngày gửi
T

thai thai son

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thai thai son
- Địa chỉ: to 39 b câm trung câm phả quang ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: email
================================

<h5><font size="5">&nbsp;2!ch&uacute;c năm mới may mắn:Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; nh&agrave; h&agrave;ng đặc sản rừng tại nhiều nơi trong th&agrave;nh phố v&agrave; nhiều tỉnh ,n&ecirc;n thu mua th&ecirc;m nh&iacute;m thịt.<font color="#ff0000">Vậy ai c&oacute; nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh m&agrave; ko sinh sản được hay ko b&aacute;n giống được h&atilde;y gọi cho t&ocirc;i c&oacute; gi&aacute; hợp l&yacute; nhất -0906685555.ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i.</font></font></h5>
 
Back
Top