thu mua nhim thit o mien bac

  • Thread starter thiên đức
  • Ngày gửi
T

thiên đức

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên đức
- Địa chỉ: to 39 b câm trung câm phả quang ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: emailgaaravn14
================================

<h1><font color="#000000" size="5">ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một số nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn tại quảng ninh ăn uống đồ rừng. vậy n&ecirc;n muốn mua tất cả nh&iacute;m b&agrave; con b&aacute;n với gi&aacute; thịt.h&atilde;y gọi ngay cho t&ocirc;i 0906685555-0934446818.ch&uacute;ng t&ocirc;i con cung cấp nh&iacute;m giống -tư vấn-giấy tờ tốt -cho c&aacute;c bạn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng 100% -toại nguyện.</font></h1>
 


2011a4a140d714a29c0545.jpg
 


Back
Top