thu mua quế và cam thảo

  • Thread starter trần hoài phúc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trần hoài phúc

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần hoài phúc
- Địa chỉ: duy xuyên -quảng nam
- Tel, Fax: 01665589318
- email: tranhoaiphuc@gmail.com
================================

<p>ai c&oacute; nhu cầu b&aacute;n quế v&agrave; cam thảo th&igrave; li&ecirc;n lạc.</p><p>t&ocirc;i TRẦN HO&Agrave;I PH&Uacute;C&nbsp;&nbsp; sdt:01665589318</p><p>hoặc qua&nbsp; <a href="mailto:tranhoaiphuc@gmail.com">tranhoaiphuc@gmail.com</a></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top