Thua mua các loại đặc sản từ các tỉnh về tiêu thụ tại TPHCM

  • Thread starter laxanh24h
  • Ngày gửi
L

laxanh24h

Guest
#1
<div>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại đặc sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&uacute;i rừng tại tphcm:</div><div><br /></div><div>C&aacute;c loại đặc sản như:&nbsp;</div><div><br /></div><div>- D&uacute;i</div><div><br /></div><div>- Kỳ T&ocirc;m &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><br /></div><div>- Rắn hổ h&agrave;nh</div><div><br /></div><div>- Rắn hổ đất</div><div><br /></div><div>- Chim sẻ</div><div><br /></div><div>- Nh&iacute;m&nbsp;</div><div><br /></div><div>- Ho&aacute;ng</div><div><br /></div><div>- Nai</div><div><br /></div><div>- C&aacute; tr&igrave;nh</div><div><br /></div><div>- C&uacute;t rừng</div><div><br /></div><div>- R&ugrave;a xạ dương</div><div><br /></div><div>- Con đỏ&nbsp;</div><div><br /></div><div>- Nai&nbsp;</div><div><br /></div><div>- Sơn dương</div><div><br /></div><div>- Tắc k&egrave;&nbsp;</div><div><br /></div><div>- Dế cơm</div><div><br /></div><div>- Dế đ&aacute;</div><div><br /></div><div>- Ốc n&uacute;i</div><div><br /></div><div>- Ve sữa</div><div><br /></div><div>- Thằn lằn n&uacute;i</div><div><br /></div><div>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : 0938.136.468 Qu&acirc;n.</div><div><br /></div><div>Gi&aacute; cả hợp l&yacute; giao h&agrave;ng tận nơi sau 24h.</div><div><br /></div><div>Đc: 18/1/2 F P T&acirc;n Tạo A - Q. B&igrave;nh T&acirc;n - TPHCM.</div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 

Phụng Hoàng Vũ

Phụng Hoàng Vũ

Chuyên rượu thuốc, rượu rắn, rắn lục đuôi đỏ
#2
tôi đang có rắn hổ hành , ran ho dat, than lằn núi, ốc núi, tắc kè
 

Đối tácTop