Thức Ăn Cá Tra Cá Basa

  • Thread starter Công Ty CPTS Kiên Thành
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty CPTS Kiên Thành
- Địa chỉ: Lo IV-7 Khu A1, Khu CN Sađéc, Thị xã Sađéc, Tỉnh Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0673764779 ::: FaX 0673764778
- email: ctycptskienthanh.vn.vnn
================================

<p>C&ocirc;ng ty CPTS Ki&ecirc;n Th&agrave;nh ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; đội ngũ kỹ sư chuy&ecirc;n nghiệp, giỏi về kỹ thuật. ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp thức ăn c&aacute; tra c&aacute; basa, v&agrave; c&aacute;c loại thuộc phục vụ cho ng&agrave;nh thủy sản. nếu c&aacute;c bạn sử dụng hoặn hợp t&aacute;c với chung t&ocirc;i trong việc nu&ocirc;i c&aacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẻ hổ trợ kỹ thuật cữ c&aacute;n bộ kỹ thuật hưỡng dẫn c&aacute;ch ph&ograve;ng trị bệnh.</p><p>c&ocirc;ng ty Ki&ecirc;n Th&agrave;nh c&ograve;n k&yacute; kết hợp đồng bao ti&ecirc;u sản phẩm khi b&agrave; con sử dụng dịch vụ của Ki&ecirc;n Th&agrave;nh.</p><p>Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.</p><p>Niềm vui của b&agrave; con l&agrave; hạnh ph&uacute;c của c&ocirc;ng ty Ki&ecirc;n Th&agrave;nh.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top