Thực phẩm dinh dưỡng thần kì cho vật nuôi và cây trồng

  • Thread starter hongnguyen
  • Ngày gửi
H

hongnguyen

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty CP TM Toàn Cầu
- Địa chỉ: Số 6, Sông Đáy, Phường 2, Quận Tân Bình.
- Tel, Fax: 0862969187/0933245808 ::: FaX 0835470761
- email: friendly_808@yahoo.com.vn
================================

<p>Bio Green A l&agrave; sản phẩm được sản xuất từ nấm gốc c&acirc;y l&ecirc;n men, thực tế qua sử dụng đ&atilde; được chứng nhận l&agrave; sản phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn tốt. Đ&acirc;y l&agrave; dược phẩm phụ gia cho v&agrave;o thức ăn gia s&uacute;c v&agrave; phụ gia ph&acirc;n b&oacute;n được b&agrave;o chế từ vi sinh vật l&ecirc;n men đ&atilde; được ch&iacute;nh phủ Australia chứng nhận, Bio Green A l&agrave; sản phẩm được sản xuất theo y&ecirc;u cầu kĩ thuật Australia, ph&ugrave; hợp với ti&ecirc;u chuẩn chất lượng sản phẩm DPI của ch&iacute;nh phủ Australia.</p><p>&nbsp;Đối với vật nu&ocirc;i (heo, b&ograve;, g&agrave;, vịt, c&aacute;, t&ocirc;m,...)</p><p>&nbsp;-Th&uacute;c đẩy sinh trưởng, n&acirc;ng cao hiệu suất v&agrave; giảm thấp gi&aacute; th&agrave;nh thức ăn.</p><p>&nbsp;- Cải thiện m&ugrave;i vị thịt v&agrave; ph&acirc;n loại thịt trong giết mổ.</p><p>&nbsp;- Dự ph&ograve;ng được ti&ecirc;u chảy</p><p>&nbsp;- Khử trừ m&ugrave;i h&ocirc;i trong chuồng trại</p><p>&nbsp;- N&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm sữa, tăng lượng sữa v&agrave; mỡ sữa.</p><p>&nbsp;- Ph&ograve;ng ngừa bệnh vi&ecirc;m v&uacute; v&agrave; bệnh cổ trướng</p><p>&nbsp;- n&acirc;ng cao tỉ lệ đẻ trứng, tỉ lệ thụ tinh v&agrave; tỉ lệ ấp nở, cải thiện vỏ trứng v&agrave; giảm thiểu tỉ lệ trứng vỡ.</p><p>&nbsp;- Đề ph&ograve;ng bệnh do vi khuẩn trong m&ocirc;i trường nước &ocirc; nhiễm xung quanh g&acirc;y n&ecirc;n, l&agrave;m sạch chất lượng nước</p><p>&nbsp;-Tăng tỉ lệ sống đối với vật nu&ocirc;i nhỏ.</p><p>&nbsp;Đối với c&acirc;y trồng</p><p>&nbsp;-Th&uacute;c đẩy hệ rễ ph&aacute;t triển</p><p>&nbsp;- Gi&uacute;p c&agrave;i thiện đất trồng</p><p>&nbsp;- Ph&acirc;n giải chất dinh dưỡng</p><p>&nbsp;- Tăng cường hệ miễn dịch cho c&acirc;y, giảm tỉ lệ bệnh</p><p>&nbsp;- Gi&uacute;p c&acirc;y khoẻ, ra hoa nhiều, dễ đậu tr&aacute;i.</p><p>&nbsp;- Tăng dưỡng chất cho tr&aacute;i, hạt</p><p>&nbsp;- K&eacute;o d&agrave;i thời gian nở hoa, m&ugrave;i hương hoa đậm đ&agrave;, sắc hoa tươi đẹp hơn</p><p>&nbsp;- Bảo vệ sự x&acirc;m hại từ rầy n&acirc;u</p><p>&nbsp;- Ức chế vi sinh vật c&oacute; hại, gia tăng vi sinh vật c&oacute; &iacute;ch</p><p>&nbsp;- R&uacute;t ngắn thời k&igrave; tăng trưởng</p><p>&nbsp;- Giảm sử dụng lượng ph&acirc;n b&oacute;n ho&aacute; học v&agrave; thuốc trừ s&acirc;u</p><p>&nbsp;- Ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; chất độc hại.</p><p>&nbsp;</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top