Tiền giang bán bồ câu gà và bồ câu nhật, bồ câu sư tử thái

#1
Mình có bồ câu nhật trắng
bồ câu gà vàng, trắng, sôcla
ae nao muon nuôi thì alo trí 01655558890