Tìm đại lý cho sản phẩm Màng phủ nông nghiệp

  • Thread starter thangdo
  • Ngày gửi
T

thangdo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thắng
- Địa chỉ: Đường Láng - Ba Đình - Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0972071347
- email: thangdo_47@yahoo.com
================================

C&ocirc;ng ty t&ocirc;i mới sản xuất sản phẩm M&agrave;ng phủ n&ocirc;ng nghiệp d&agrave;nh cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n trồng rau, dưa v&agrave; hoa quả. Ai c&oacute; nhu cầu l&agrave;m đại l&yacute; cho c&ocirc;ng ty từ Quảng Trị trở ra xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh theo số điện thoại: 0972 071 347<br />
 
Back
Top