Tìm đại lý phân phối phân bón Kali

  • Thread starter Nguyá»…n HÆ°Æ¡ng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n HÆ°Æ¡ng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hương
- Địa chỉ: 573 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7
- Tel, Fax: 0906685602 ::: FaX 37738500
- email: nguyenhuongsgn@yahoo.com.vn
================================

<p class="MsoNormal"><font face=".VnTime" color="#0000ff" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Sản phẩm:&nbsp;KCL ( potassium chloride )voi ham luong : <br /></span></font></p><div><p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt"><font face=".VnTime" color="#0000ff" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: blue">- PH@27deg c of 10%Solution&nbsp;&nbsp; : 4.90%</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt"><font face=".VnTime" color="#0000ff" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Pottassium as K20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; : 61.72%</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt"><font face=".VnTime" color="#0000ff" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Potassium chlocide as KCL on Dry basis:&nbsp; 99.50%</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt"><font face=".VnTime" color="#0000ff" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: blue"><span class="yshortcuts">Sodium chloride</span> as NaCl&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; : 0.22%</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt"><font face=".VnTime" color="#0000ff" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Water solubles&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; : 99.99%</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 90pt"><font face=".VnTime" color="#0000ff" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Molsture at 130deg C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: 1.00% </span></font></p><font face=".VnTime" color="#0000ff" size="4"><span style="font-size: 14pt; color: blue">Xuat xu san pham &nbsp;:&nbsp;An Do<br /></span></font></div>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top