Tìm đại lý phân phối phân bón NPK chất lượng cao

  • Thread starter phanbonHuuNghi
  • Ngày gửi
P

phanbonHuuNghi

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty LD phân bón Hữu Nghị
- Địa chỉ: KCN & Đô thị Hoàng Long, Thanh Hoá
- Tel, Fax: :037 3948686:: FaX 037 3948868 ::: FaX
- email: manh_haro@yahoo.com
================================

Ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br />C&ocirc;ng ty li&ecirc;n doanh ph&acirc;n b&oacute;n Hữu Nghị l&agrave; C&ocirc;ng ty li&ecirc;n doanh giữa Việt Nam v&agrave; Trung quốc chuy&ecirc;n sản xuất c&aacute;c loại ph&acirc;n b&oacute;n NPK chất lượng cao, ph&acirc;n b&oacute;n chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho s&acirc;n Golf theo c&ocirc;ng nghệ hiện đại tạo hạt bằng hơi nước. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang mở rộng thị trường v&agrave; c&oacute; nhu cầu t&igrave;m đại l&yacute; ph&acirc;n phối tại c&aacute;c tỉnh Nam Bộ v&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n.<br />Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:<br />C&ocirc;ng ty li&ecirc;n doanh ph&acirc;n b&oacute;n Hữu Nghị<br />Khu c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; đ&ocirc; thị Ho&agrave;ng Long, Hoằng Ho&aacute;, Thanh Ho&aacute;<br />ĐT: 037 3948686&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 037 3948868<br />0912275550 (Mr Mạnh)<br />Website: www.phanbonhuunghi.vn<br />Tr&acirc;n trọng!<br />
 
Back
Top