tim dai lý phân phối sản phẩm phân bón

  • Thread starter công ty cổ phần phát triển bền v
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

công ty cổ phần phát triển bền v

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty cổ phần phát triển bền v
- Địa chỉ: 188 tran hung dao-mang yang -gia lai
- Tel, Fax: 0593839676 ::: FaX 0593839676
- email: loidiengl@gmail.com
================================

<p>hiện c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mổ rộng hệ thống ph&acirc;n phối sản phẩm tr&ecirc;n c&aacute;c địa b&agrave;n .rất mong sự hợp t&aacute;c của qu&yacute; doanh nghiệp.c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu.</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top