Tìm đại lý thức ăn chăn nuôi tại miền bắc

  • Thread starter 01656552368
  • Ngày gửi
0

01656552368

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Xuân Thiệp
- Địa chỉ: Kim Thành, Hải Dương
- Tel, Fax: ::: FaX 01656552368
- email: daoxuanthiep@yahoo.com.vn
================================

C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh được th&agrave;nh lập năm 2001 với mục ti&ecirc;u trở th&agrave;nh một trong những c&ocirc;ng ty thức ăn chăn nu&ocirc;i lớn tại Việt Nam, mang lại những sản phẩm thức ăn chăn nu&ocirc;i c&oacute; chất lượng tốt nhất với gi&aacute; cả tốt nhất &nbsp;v&igrave; lợi &iacute;ch người chăn nu&ocirc;i.<br />Năm 2011 ch&uacute;ng t&ocirc;i đưa ra thị trường sản phẩm thức ăn chăn nu&ocirc;i mang thương hiệu <strong>OSIMIC</strong> với một chất lượng tối ưu đem lại nhiều lợi &iacute;ch cho người chăn nu&ocirc;i hơn.<br />Sản phẩm ra đời&nbsp;đ&atilde; khảng định về thế mạnh của c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n thị trường thức ăn chăn nu&ocirc;i đầy canh tranh v&agrave; l&agrave; sự khảng định về chất lượng cũng như uy t&iacute;n của c&ocirc;ng ty với c&aacute;c đại l&yacute;, kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br />Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i mong muốn được hợp t&aacute;c với c&aacute;c đại l&yacute; thức ăn chăn nu&ocirc;i tại miền bắc để đưa <strong>OSIMIC</strong> đến với người chăn nu&ocirc;i.<br />Rất mong được sự quan t&acirc;m hợp t&aacute;c của qu&yacute; vị<br />Mọi chị tiết xin li&ecirc;n hệ: 0165.655.2368 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mail: daoxuanthiep@yahoo.com.vn<br />C&ocirc;ng ty Ph&uacute; Th&agrave;nh: Cụm c&ocirc;ng nghiệp Quỳnh Ph&uacute;c, Kim Th&agrave;nh, Hải Dương<br />DT:&nbsp; 03202215555<br />Fax: 03203561288<br />Gặp Thiệp<br /><p>&nbsp;</p>