Tìm đầu ra cho gà ta tha vườn ở Bình Phước

  • Thread starter Thành Công
  • Ngày gửi
Hiện tại e đang nuôi gà ta tha vườn với số lượng 300 - 500 con 1 lứa. ( 4 - 5 tháng xuất chuồn) ăn cơm và bắp, chuối cây là chủ yếu. Và gà Bình Định (3,5 tháng xuất chuồn khoảng 1000 - 2000) ăn cám công nghiệp. Do em mới nuôi nên chỉ có vài mối bắt ma họ bắt không đều lắm. Vậy có A/C nào có nhu cầu mua gà L/H 0937 633088. E ở Hớn Quản BP. Gà ta 1,5 tháng xuất chuồn 1 lứa. Gà đẹp, lông la đầy đủ, gà ta e bán giá 80k/ky. Gà BĐ chưa có giá vi đang nuôi. Ai biết mối nào xin chỉ giùm .Xin cảm ơn
 


Bạn xuất chuồng gà khoảng bao nhiêu kg một con? khoản 2kg không?
 
Bạn xuất chuồng gà khoảng bao nhiêu kg một con? khoản 2kg không?
Trống từ 1,7 - 2,1kg. Mái 1,3 - 1,5 kg. Gà ta tha vườn nên không được nặng lắm.
Bạn xuất chuồng gà khoảng bao nhiêu kg một con? khoản 2kg không?
Trống từ 1,7 - 2,1kg. Mái 1,3 - 1,5 kg. Gà ta tha vườn nên không được nặng lắm.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top