TIM DOI TAC DE CUNG CAP CA THIT

 • Thread starter co so cung cap ca nuoc ngot
 • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: co so cung cap ca nuoc ngot
- Địa chỉ: Tinh An Giang
- Tel, Fax: 0988202667
- Email: gianglinhduong_76@yahoo.com.vn
================================

Co so chung toi chuyen cung cap cac loai ca thit nuoc ngot nhu: Bong tuong, ca chình, ca lang nha, ca that lat, ca chach lau, ca loc bong, ca loc (ca qua). Quy Cty, ba con nao co nhu cau lau dai xin hay lien he voi co so chung toi, gia ca hop ly va giao hang tan noi. Doi tac nao muon Fillets (phi le) cho cac loai ca nay, co so chung toi se dap ung. DT : 0988202667 (gap Giang), 0977232063 (gap chung)
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
 • Cung cap bot dau Tom
  • Thread starter Kelly
  • Ngày gửi
 • cung cap heo rung giong va bao tieu san pham
  • Thread starter ahoang444
  • Ngày gửi
 • ca chach bun dung la cach lam giau cho ba con hay...
  • Thread starter phan thanh chinh
  • Ngày gửi


 • Back
  Top