Tìm đối tác để cung cấp hạt sen

  • Thread starter Chu Văn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Chu Văn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Chu Văn
- Địa chỉ: 145 Võ duy Ninh, Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0902.4999.30
- email: chuvansgt@gmail.com
================================

<p><td class="menu" align="left" class="menu">&nbsp;</td></p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp hạt sen tươi cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n hay tổ chức c&oacute; nhu cầu với số lượng kh&ocirc;ng giới hạn. Hạt sen tươi của của ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; số lượng đều đặn mỗi ng&agrave;y, chất lượng tốt v&agrave; gi&aacute; cả phải chăng. Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể cung cấp hạt sen kh&ocirc; v&agrave; c&aacute;c sản phẩm từ c&acirc;y sen (hoa, ng&oacute;, củ, l&aacute;...). Rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c. </p><p>Cần th&ecirc;m th&ocirc;ng tin xin li&ecirc;n hệ: Mr.Chu Văn ĐT: 0902.4999.30 </p><p>Email: chuvansgt@gmail.com Y.M: mr_titop@yahoo.com Địa chỉ: Q.B&igrave;nh Thạnh - Tp.HCM&nbsp;<td style="height: 25px" align="center">&nbsp;</td>&nbsp;&nbsp;<td class="menu" align="left" class="menu">&nbsp;</td>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop