tìm đối tác kinh doanh bên thuốc thú y thủy sản

  • Thread starter khoa_kinhdoanh
  • Ngày gửi
K

khoa_kinhdoanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duong
- Địa chỉ: hiep an my chanh phu my binh dinh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: congtyonline_leehanbk@yahoo.com
================================

hiện tại m&igrave;nh l&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh của doanh nghiệp kim phước,do nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng lớn n&ecirc;n m&igrave;nh muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; sở th&iacute;ch kinh doanh ,c&aacute;ch thức l&agrave;m việc như sau,m&igrave;nh t&igrave;m kh&aacute;ch h&agrave;ng,bạn d&ugrave;ng vốn mua h&agrave;ng tại c&ocirc;ng ty m&igrave;nh rồi b&aacute;n cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng,lợi nhuận cao,c&aacute;ch ph&acirc;n chia lợi nhuận như sau m&igrave;nh ăn 4 bạn ăn 6.nếu cần hợp t&aacute;c xin li&ecirc;bn hệ với m&igrave;nh qua maiul.cho m&igrave;nh đầy đủ địa chỉ số điệ thoại để m&igrave;nh hợp t&aacute;c,y&ecirc;u ti&ecirc;n cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n người b&igrave;nh định<br />
 

Top