tìm đối tác mua bán vịt con giống

namdeo

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tiệm Hột Vịt Năm Đèo
- Địa chỉ: cái bè - tiền giang
- Tel, Fax: 0733822173 dd 0918069282 ::: FaX
- email: namdeo73@gmail.com.vn
================================

tìm những đối tác để mua bán sản phẩm về vịt con giống đặc biệt;vịt nông nghiệp, siêu thịt ,M2, hòa lan siêu.
 
Top