tìm đối tác mua bán vịt con giống

  • Thread starter namdeo
  • Ngày gửi
N

namdeo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Tiệm Hột Vịt Năm Đèo
- Địa chỉ: cái bè - tiền giang
- Tel, Fax: 0733822173 ::: FaX
- email: ngophuquy1989@yahoo.com.vn
================================

<p>chuy&ecirc;n cung cấp vịt con giống: n&ocirc;ng nghiệp cồ si&ecirc;u, h&ograve;a lan, h&ograve;a lan si&ecirc;u,...</p><p>điện thoại:0733822173-dd:0918069282(Năm Đ&egrave;o)</p>
 
Back
Top