tìm đối tác mua củ hành tím số lượng lớn

  • Thread starter Trần Danh Hạnh
  • Ngày gửi
T

Trần Danh Hạnh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Danh Hạnh
- Địa chỉ: 235 cộng hòa,P.13,Q.Tân Bình,Tp.HCM
- Tel, Fax: 0947900779 ::: FaX
- email: trandanhhanh@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>K&iacute;nh gửi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng ! </p><p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; một số lượng h&agrave;ng chục tấn củ h&agrave;nh t&iacute;m tại Vĩnh Ch&acirc;u - S&oacute;c Trăng, cần t&igrave;m đối t&aacute;c mua h&agrave;ng với số lượng lớn.</p><p>Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Mr. Hạnh, Tel: 0947900779</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top