tìm đối tác mua khoai lang nhật

  • Thread starter VÅ© Văn Chúc
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Văn Chúc

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Văn Chúc
- Địa chỉ: linh trung, thủ đức, TP HCM
- Tel, Fax: 01282304529 ::: FaX
- email: vuvanchucdongnai@gmail.com
================================

<p><font size="4">Hiện nay ch&uacute;ng </font><font size="4">t&ocirc;i</font> <font size="4">đang ph&aacute;t triển v&ugrave;ng khoai lang xuất khẩu v&agrave; chế biến. Thuộc giống khoai lang nhật của trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu giống Hưng Lộc. Để ph&aacute;t triển sản xuất ch&uacute;ng t&ocirc;i cần t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua để ổn định . C&oacute; thể đ&aacute;p ứng số lượng lớn.<br /></font></p><p><font size="4">Ai cần xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua điện thoại 01282304529 ( mr Ch&uacute;c).</font><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop