Tìm đối tác mua Sắn dây củ tươi!

  • Thread starter VungHaiColtd
  • Ngày gửi
V

VungHaiColtd

Guest
#1
<p>Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nguồn Sắn d&acirc;y củ tươi số lượng lớn( khoảng 3000 tấn củ tươi), ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cần t&igrave;m đối t&aacute;c thu mua. Qu&yacute; C&ocirc;ng ty, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;Mr Vững - 01692.790.868</p><p>&nbsp;C&ocirc;ng ty TNHH TM - DVTH Vững Hải</p><p>&nbsp;Email: Vunghaico.ltd@gmail.com<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span></p><p>&nbsp;Website: http://vunghai.yell.vn</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty TNHH TM - DVTH Vung Hai
- Địa chỉ: Thon Ho - Kien Lao - Luc Ngan - Bac Giang
- Điện thoại: 02406339471 - Fax: 01692790868
- email: Vunghaico.ltd@gmail.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx