Tim doi tac phan phoi dac san Toi Ly Son

  • Thread starter DANH NGHIEP TU NHAN BICH OANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DANH NGHIEP TU NHAN BICH OANH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DANH NGHIEP TU NHAN BICH OANH
- Địa chỉ: 68/464R PHAN HUY ICH F12, Q GO VAP, TPHCM
- Tel, Fax: 082.2164924, 0908290309/082.2210220 ::: FaX
- email: bichoanhevn@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay danh nghiệp tư nh&acirc;n Bich Oanh đang CC Toi L&yacute; Sơn cho c&aacute;c Si&ecirc;u Thị, muốn mở rộng thị trường, n&ecirc;n cần t&igrave;m đối t&aacute;c để ph&acirc;n phối mặt h&agrave;ng Tỏi L&yacute; Sơn. Qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng LH C. B&iacute;ch Oanh ( DT 0908290309 )</p><p>Cam ơn nhiều !</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top