Tìm đối tác phân phối - tiêu thụ sản phẩm của VARLET

  • Thread starter CCIFV
  • Ngày gửi
C

CCIFV

Guest
Kính gửi lời chào trân trọng tới Quý Công ty,<!--[if supportFields]><![endif]-->[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT] [FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_2" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="logo.jpg" style='width:92.25pt;height:12.75pt;visibility:visible'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="logo"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->VARLET[/FONT][FONT=&quot] được thành lập từ năm 1933[/FONT][FONT=&quot], là Công ty hàng đầu tại Pháp chuyên sản xuất máy móc trang thiết bị giết mổ, chế biến thực phẩm thủy sản, gia cầm, gia súc như : máy lột da, mổ bụng và làm sạch, đánh vẩy, sấy khô, cắt lát, lọc xương, làm yếu động vật trước khi chế biến…. <o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Được sự ủy quyền của Công ty VARLET trong việc tìm kiếm đối tác tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam trân trọng gửi đến Quý Công ty thông tin về các sản phẩm của VARLET.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Một số sản phẩm tiêu biểu của Công ty VARLET :<o:p></o:p>[/FONT]
<!--[if !supportLists]-->·<!--[endif]-->[FONT=&quot]Sản phẩm dành cho Thủy sản :<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
<table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" width="619" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style="height: 15.25pt;"> <td rowspan="3" style="border: 1pt solid rgb(79, 129, 189); padding: 0cm 5.4pt; width: 161.35pt; height: 15.25pt;" width="215">
[FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:133.5pt;height:91.5pt' o:bordertopcolor="yellow pure" o:borderleftcolor="yellow pure" o:borderbottomcolor="yellow pure" o:borderrightcolor="yellow pure"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg" o:title="v2602"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
clip_image004.jpg
<!--[endif]-->[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td colspan="2" style="border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 303.05pt; height: 15.25pt;" width="404" valign="top"> [FONT=&quot]Máy cắt lát tự động chuyên dụng cho thủy sản V2602P <o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 80.25pt;"> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 177.2pt; height: 80.25pt;" width="236" valign="top"> [FONT=&quot]Thích hợp cho tất cả các loại cá<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Điều chỉnh dao cắt : 5 đến 50 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thống phun nước tự động<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Làm sạch dễ dàng<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Công xuất: 2.7KW<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Nơi sản xuất: Pháp[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 125.85pt; height: 80.25pt;" width="168" valign="top"> [FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều dài: 1700 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều rộng: 640 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều cao: 1100 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều sâu : 470 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Cân nặng: 230 kg<o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 22.3pt;"> <td colspan="2" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 303.05pt; height: 22.3pt;" width="404" valign="top"> [FONT=&quot]Các sản phẩm cùng loại như : Cắt lát, sấy khô, lột da, mổ bụng và làm sạch…[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> </tbody></table> [FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
<!--[if !supportLists]-->·<!--[endif]-->[FONT=&quot]Sản phẩm dành cho các loại gia cầm, gia súc :<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
<table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style="height: 15.25pt;"> <td rowspan="3" style="border: 1pt solid rgb(79, 129, 189); padding: 0cm 5.4pt; width: 161.35pt; height: 15.25pt;" width="215">
[FONT=&quot]<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:122.25pt;height:96pt'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg" o:title="v1530"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]-->
clip_image006.jpg
<!--[endif]--><o:p></o:p>[/FONT]
</td> <td colspan="2" style="border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 302.95pt; height: 15.25pt;" width="404" valign="top"> [FONT=&quot]Máy làm sạch lông chuyên dụng cho gia cầm, gia súc V1530V<o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 80.25pt;"> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 177.2pt; height: 80.25pt;" width="236" valign="top"> [FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hoạt đông theo dây chuyền<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chức năng điều chỉnh dao cắt<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ thống phun nước tự động<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Làm sạch dễ dàng<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]2 moteurs: 1KW<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều rộng dao cắt: 488 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 125.75pt; height: 80.25pt;" width="168" valign="top"> [FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều dài: 1900 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều rộng: 900 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều cao: 1150 mm<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Cân nặng: 230 kg<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Nơi sản xuất: Pháp[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> <tr style="height: 22.3pt;"> <td colspan="2" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(79, 129, 189) rgb(79, 129, 189) -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 302.95pt; height: 22.3pt;" width="404" valign="top"> [FONT=&quot]Các sản phẩm cùng loại như : Cắt lát, làm sạch lông, lọc xương, mổ bụng và làm sạch, làm yếu động vật trước khi chế biến…<o:p></o:p>[/FONT]
</td> </tr> </tbody></table> [FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Xin vui lòng truy cập website [/FONT][FONT=&quot]http://www.varletmachines.com/index.htm[/FONT][FONT=&quot] để biết thêm thông tin chi tiết.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Trong trường hợp Quý Công ty quan tâm đến cơ hội hợp tác với Công ty VARLET, xin vui lòng liên hệ và gửi cho chúng tôi bản giới thiệu về Quý Công ty trước ngày 25/10/2009.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Đại diện của Công ty VARLET sẽ sang Việt Nam vào tháng 11 năm 2009 để trao đổi trực tiếp với Quý Công ty về cơ hội hợp tác.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty và xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p> </o:p>[/FONT]
 


Bài viết tương tựTop