tìm đối tác sản xuất ớt

  • Thread starter Phạm Văn Độ
  • Ngày gửi
P

Phạm Văn Độ

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Văn Độ
- Địa chỉ: Tuy Đức - Đăk Nông
- Tel, Fax: 01667610232::: FaX
- email: phamvando80@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i c&oacute; l&ocirc; đất khoảng 4-5 ha, hiện t&ocirc;i muốn trồng ớt b&aacute;n. Đề nghị c&aacute;c đơn vị co nhu cầu hợp t&aacute;c đầu tư xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i. Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c c&ugrave;ng qu&yacute; vị!</p>
 
Back
Top