TÌM ĐỐI TÁC THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT CHO ĐẤT TRỒNG RAU MĂNG TÂY

  • Thread starter phuclocthoflowers
  • Ngày gửi
P

phuclocthoflowers

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: KS LÊ HỒNG TRIỀU - 0984.617.637
- Địa chỉ: hochiminh city
- Tel, Fax: 0984.617637 ::: FaX ::: FaX
- email: hongtrieu.hcmc@gmail.com
================================

<p class="\&quot;MsoNormal\&quot;" align="\&quot;center\&quot;"></p><strong><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: blue">CẦN T&Igrave;M ĐỐI T&Aacute;C TƯ VẤN </span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: red">THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI NHỎ GIỌT </span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: red">CHO 1.000M2 &ndash; 2.000M2 ĐẤT TRỒNG </span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 30pt; font-family: Arial; color: red">RAU MĂNG T&Acirc;Y XANH</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: blue">MẬT ĐỘ: 1.800 C&Acirc;Y/1.000M2</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: blue">MẬT ĐỘ: 2.700 C&Acirc;Y/1.000M2</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: red">LH: KS L&Ecirc; HỒNG TRIỀU</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: red">TEL: 0984.617.637</span></strong></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center"><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Arial; color: blue">Email: hongtrieu.hcmc@gmail.com</span></strong><strong><span style="font-size: 20pt; font-family: Arial; color: red"></span></strong></p></strong><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top