tìm đói tác tiêu thụ hải sản tươi sống

  • Thread starter quachhanphongcm
  • Ngày gửi
Q

quachhanphongcm

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: quách hàn phong
- Địa chỉ: cà mau
- Tel, Fax: 0948448779 ::: FaX
- email: quachhanphongcm@yahoo.com.vn
================================

<h2><font color="#cc00ff">ch&agrave;o c&aacute;c bạn <img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" />!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; m&igrave;nh chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản tươi sống ! chổ m&igrave;nh hiện cung cấp những mặt h&agrave;ng như sau:t&ocirc;m t&iacute;t,ghẹ,c&aacute; đuối,c&aacute; nh&aacute;m,mau ếch,b&oacute;ng m&uacute;,bạch tuột.v.v...! lưu &yacute; tất cả đều chạy &ocirc;xy.&quot; đặc biệt c&oacute; giao ghẹ ph&acirc;n l&agrave;m thức ăn cho t&ocirc;m h&ugrave;m số lượng lớn&quot;</font></h2>
 

Top