tìm đối tác tiêu thụ sản phẩm vịt con giống

  • Thread starter namdeo
  • Ngày gửi
N

namdeo

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tiệm hột vịt Năm Đèo
- Địa chỉ: cái bè - tiền giang
- Tel, Fax: 0733822173 ::: FaX
- email: ngophuquy1989@yahoo.com.vn
================================

<p>cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n mua b&aacute;n:vịt con giống như:vịt n&ocirc;ng nghiệp, h&ograve;a lan , h&ograve;a lan si&ecirc;u,....</p><p>ĐT:0733822173 dd:0918069282(Năm Đ&egrave;o)</p>
 


tìm đối tác tiêu thụ vịt con giống

Lò Ấp Vịt Mười Mẫm
Chuyên cung cấp các vịt con: giống, siêu thịt, hoà lan.
Địa chỉ : 165 ấp Trung, xã Long Hựu Đông, Cần Đước, Long An
Dt: 0945799195.
 


Back
Top