tim đối tác tiêu thụ thằn lằn!

  • Thread starter trần tâm
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trần tâm

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trần tâm
- Địa chỉ: tiền giang
- Tel, Fax: 0956303756 ::: FaX
- email: trantam2009@ymail.com
================================

<p>ch&agrave;o tất cả c&aacute;c bạn ! ch&uacute;c c&aacute;c bạn một ng&agrave;y tốt đẹp nha!</p><p>hiện nay m&igrave;nh đang nghi&ecirc;n cứu m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i thằn lằn (thạch s&ugrave;ng) l&agrave;m thức ăn phục vụ chăn nu&ocirc;i:chim cảnh,c&aacute; cảnh,baba,g&agrave; thịt,ếch,v&agrave; nhiều vật nu&ocirc;i kh&aacute;c.c&aacute;c bạn cứ y&ecirc;n t&acirc;m đi m&igrave;nh đ&atilde; thử nghiệm tr&ecirc;n nhiều đối tượng vật nu&ocirc;i rồi kết quả rất khả quan.</p><p>m&igrave;nh đang c&oacute; &yacute; định mở rộng m&ocirc; h&igrave;nh với qui m&ocirc; lớn v&agrave; cần hợp t&aacute;c ti&ecirc;u thụ sản phẩm.bạn n&agrave;o quan t&acirc;m xin li&ecirc;ndt:0956303756(gặp t&acirc;m).email:trantam2009@ymail.com.rất mong nhận được sự hợp t&aacute;c từ c&aacute;c bạn.cảm ơn đ&atilde; xem tin!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top