TÌM HỆ THỐNG ĐẠI LÝ BÁN THUỐC THU Y THỦY SẢN TẠI MIÊN ĐÔNG NAM BỘ-MIỀN TRUNG-MIỀN BẮC

  • Thread starter tuyen44nt1
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: cty TNHH TM-SX Mặt Trời Mọc
- Địa chỉ: tphcm
- Tel, Fax: 0873045392 ::: FaX 0873045392
- email: sunrisetp2010@gmail.com
================================

<p>DO NHU CẦU PH&Aacute;T TRIỂN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG,,, C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐANG C&Oacute; NHU CẦU T&Igrave;M HỆ THỐNG ĐẠI L&Yacute; PH&Acirc;N PHỐI THUỐC THU Y THỦY SẢN TẠI C&Aacute;C V&Ugrave;NG MIỀN TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC VẬY C&Aacute;C C&Aacute;C NH&Acirc;N V&Agrave; HỆ THỐNG ĐẠI L&Yacute; N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C C&Ugrave;NG CH&Uacute;NG T&Ocirc;I&nbsp; === HAY LI&Ecirc;N H&Ecirc; QUA E MAI: <a href="mailto:SUNRISETP2010@GMAIL.COM">SUNRISETP2010@GMAIL.COM</a> HOAC ĐT 0873045392 HOẶC ĐƯỜNG D&Acirc;Y N&Oacute;NG 0942.25.25.29</p><p>MONG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C</p>
 
Back
Top