TÌM HỆ THỐNG PHÂN PHỐI GẠO ĐIỆN BIÊN

  • Thread starter maivanlanh1985
  • Ngày gửi
M

maivanlanh1985

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TÂY BẮC
- Địa chỉ: Số nhà 06-Tổ 31 - Phường Mường Thanh- Thành Phố Điện Biên Phủ- Tỉnh Điện Biên
- Tel, Fax: 02303833286
- email: taybacdc@gmail.com
================================

<p>-Nhắc đến Điện Bi&ecirc;n l&agrave; nhắc đến địa danh lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng với cuộc kh&aacute;ng chiến chống ph&aacute;p m&agrave; nổi cổm l&agrave; chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ năm 1954 lừng danh địa cầu.B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Điện Bi&ecirc;n cũng được biết đến với nhiều loại n&ocirc;ng sản c&oacute; chất lượng v&agrave; gi&aacute; trị cao như : Gạo Điện Bi&ecirc;n,G&agrave; đen,Ch&egrave;.....đ&atilde; đem lại nhiều sự h&agrave;i l&ograve;ng cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p><p>-Đ&atilde; l&acirc;u rồi người d&acirc;n Điện Bi&ecirc;n đ&atilde; quen với những h&igrave;nh ảnh du kh&aacute;ch đến với Điện Bi&ecirc;n khi về mang theo nhiều t&uacute;i tải to trong đ&oacute; chứa to&agrave;n gạo Điện Bi&ecirc;n.Theo thống k&ecirc; của bưu điện tỉnh Điện Bi&ecirc;n cũng như sở C&ocirc;ng Thương tỉnh Điện Bi&ecirc;n h&agrave;ng năm gạo Điện Bi&ecirc;n được kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt một số lượng lớn th&ocirc;ng qua c&aacute;c trung t&acirc;m vận chuyển : Bưu phẩm,S&acirc;n bay,bến xe.......Tại sao kh&aacute;ch h&agrave;ng lại đ&aacute;nh gi&aacute; gạo Điện Bi&ecirc;n cao V&acirc;y?</p><p>&nbsp;&nbsp; Gạo Điện Bi&ecirc;n được trồng tr&ecirc;n c&aacute;nh đồng v&ugrave;ng l&ograve;ng chảo Mường Thanh,được bao bọc xung quanh l&agrave; n&uacute;i,h&agrave;ng năm c&aacute;nh đồng Mường Thanh được bồi đắp một lượng ph&ugrave; sa rất lớn của n&uacute;i rừng tạo n&ecirc;n chất đất hết sức lạ kỳ,cộng th&ecirc;m l&agrave; nhiệt độ ch&ecirc;nh lệch giữa ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m rất lớn tạo sự kết tinh v&agrave;o hạt gạo c&oacute; vị dẻo v&agrave; độ đặm kh&ocirc;ng loại gạo n&agrave;o s&aacute;nh được</p>-L&agrave; c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c loại n&ocirc;ng sản của tỉnh Điện Bi&ecirc;n,c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang hợp t&aacute;c với c&aacute;c ban ng&agrave;nh của tỉnh Điện Bi&ecirc;n trong quy hoạch v&agrave; x&acirc;y dựng thương hiệu gạo Điện Bi&ecirc;n.Với phương ch&acirc;m mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những đặc sản c&oacute; gi&aacute; trị cao bước đầu những hệ thống gạo Điện Bi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại rất cao.Nhằm mở rộng thị trường ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;rất vui l&ograve;ng khi&nbsp;được hợp t&aacute;c với c&aacute;c&nbsp;đối t&aacute;c trong&nbsp;v&agrave; ngo&agrave;i nước,H&atilde;y&nbsp;đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;để c&ugrave;ng thực hiện phương ch&acirc;m&quot;C&ugrave;ng nhau nộ lực,c&ugrave;ng nhau hợp t&aacute;c v&igrave; một cộng&nbsp;đồng ph&aacute;t triển&quot;&nbsp;
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top