tìm mối tiêu thụ dế thịt

  • Thread starter phamvanmanh
  • Ngày gửi
P

phamvanmanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: pham van mạnh xóm 8 khánh mậu yên khánh ninh bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0903697877
- email: manhnba@gmail.com
================================

<p>t&ocirc;i muốn t&igrave;m mối ti&ecirc;u thụ dế ở c&aacute;c tỉnh miền bắc đặc biệt l&agrave; ở c&aacute;c tỉnh gi&aacute;p bi&ecirc;n với ninh b&igrave;nh . đặc biệt l&agrave; quảng ninh. t&ocirc;i c&oacute; thể giao h&agrave;ng tận nơi . t&ocirc;i mong c&oacute; sự hợp t&aacute;c t&aacute;c của c&aacute;c bạn . t&ocirc;i tin rằng m&igrave;nh sẽ l&agrave; đối t&aacute;c tin cậy của mọi người . xin gửi về imail của t&ocirc;i : manhnba@gmail.com</p><p>CH&Uacute;C C&Aacute;C BẠN TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG. l&agrave;m gi&agrave;u kh&ocirc;ng c&oacute; <br /></p>
 
Back
Top