Tìm mua bồn composite nuôi thuỷ sản

Bạn nào biết ở cần thơ có bán bồn composite nuôi cá giống loại 2m3 đến 3m3 không ? có bồn cũ bán lại cũng được
Cảm ơn nhiều
 
Top