tìm mua cầy hương giống

  • Thread starter Nông Dân đích thá»±c
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nông Dân đích thực

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nông Dân đích thực
- Địa chỉ: hatinh famer union
- Tel, Fax: 01262192989
- email: leminhtuan7777@gmail.com
================================

<p><font color="#00cc33" size="3"><strong><em>t&ocirc;i muốn mua cầy hương giống, xin hỏi c&oacute; bac n&agrave;o muốn b&aacute;n kh&ocirc;ng, số lượng mua m&ocirc;t cặp, gi&aacute; bao nhi&ecirc;u cặp vậy, cho nợ 50% dc ko? vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ lại nh&eacute;&nbsp;! cảm ơn.</em></strong></font></p><p><font color="#00cc33" size="3"><strong><em><img title="Laughing" alt="Laughing" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" /><img title="Cry" alt="Cry" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" border="0" /></em></strong></font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top