Tìm mua giống sâm Ngọc Linh

  • Thread starter Nguyá»…n Đức Đản
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Đức Đản

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đức Đản
- Địa chỉ: Hà Nội
- Tel, Fax: 0169 6988 178 ::: FaX
- email: Nguyenducdan@gmail.com
================================

<p>Hiện t&ocirc;i đang cần mua một &iacute;t giống s&acirc;m Ngọc Linh để trồng th&iacute; điểm theo phương ph&aacute;p mới. ai biết xin vui long chỉ gi&uacute;p theo số đt: 0169 6988 178 hoặc Email: <a href="mailto:Nguyenducdan@gmai.com">Nguyenducdan@gmai.com</a></p><p>xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top