TÌM MUA SỐ LƯỢNG LỚN ĐỂ XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM TỪ TRÁI DỪA ((DỪA KHÔ, XÁT CƠM DỪA ĐÃ QUA ÉP DẦU HOẶC

  • Thread starter Cong ty B.O.F
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cong ty B.O.F

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cong ty B.O.F
- Địa chỉ: 194 PHAN CHU TRINH P TÂN THÀNH QUẬN TÂN PHÚ TP.HCM
- Tel, Fax: 0939356566
- email: thanhnhannhi2004@yahoo.com.vn
================================

<p>T&Igrave;M MUA SỐ LƯỢNG LỚN ĐỂ XUẤT KHẨU C&Aacute;C SẢN PHẨM TỪ TR&Aacute;I DỪA ((DỪA KH&Ocirc;, X&Aacute;T CƠM DỪA Đ&Atilde; QUA &Eacute;P DẦU HOẶC Đ&Atilde; &Eacute;P DẦU SẤY KH&Ocirc; X&Aacute;T G&Aacute;O DỪA XAY NHIỂN SẤY KH&Ocirc;, DỪA KH&Ocirc; TR&Aacute;I TỪ (1 ĐẾN 2 KG)</p><p>C&Aacute;C ĐƠN VỊ C&Aacute; NH&Acirc;N C&Oacute; NGUỒN H&Agrave;NG XIN VUI LONG LI&Ecirc;N HỆ QUA D Đ: 0939356566 GẶP C&Ocirc; NH&Acirc;N HOẶC LH QUA MAIL:thanhnhannhi2004@yahoo.com.vn</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn bạn đ&atilde; giới thiệu cho c&aacute;c đối t&aacute;c c&oacute; nguồn h&agrave;ng tr&ecirc;n</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top