TÌM MUA TRĂN GIỐNG TẠI DAKLAK VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN

  • Thread starter nguyensyduc_td3
  • Ngày gửi
N

nguyensyduc_td3

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguýenyduc_td3
- Địa chỉ: daklak
- Tel, Fax: 0975717142 ::: FaX ::: FaX ::: FaX
- email: nguyensyduc_td3@yahoo.com.vn
================================

<img border="\&quot;\\&quot;0\\&quot;\&quot;" title="\&quot;\\&quot;Foot\&quot;" alt="\&quot;\\&quot;Foot\&quot;" src="http://agriviet.com/%5C%22http://agriviet.com/%5C%22http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif%5C%22%5C%22" />C&aacute;c b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; hoặc biết địa chỉ b&aacute;n trăn giống xin chỉ gi&uacute;p m&igrave;nh với nge<br />
 

Đối tácTop