TÌM TRANG TRẠI HỢP TÁC NUÔI TRĂN

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU -PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI -TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: ng-chau@takakovietnam.com
================================

<p>TRẠI&nbsp; NH&Iacute;M GIỐNG GIA HUY</p><p>TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I MỞ RỘNG QUY M&Ocirc; </p><p>CẦN HỢP T&Aacute;C NU&Ocirc;I TRĂN VỚI C&Aacute;C TRẠI TRĂN C&Oacute; ĐẦU RA ỔN ĐỊNH</p><p>QU&Yacute; VỊ N&Agrave;O CUNG CẤP CON GIỐNG V&Agrave; BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM TH&Igrave; LI&Ecirc;N HỆ VỚI TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I D&Ugrave;M</p><p>DT: 0903027776</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự
Back
Top