Tìm và thu mua hạt Gấc số lượng lớn

#1
Chào các cô chú, anh chị đang tham gia trồng trọt và chế biến Gấc. Công ty Nam An đang có nhu cầu mua một lượng lớn hạt Gấc khô. Vậy quý cô chú, anh chị nào hiện có hàng với số lượng lớn xin liên lạc với Nam An theo các địa chỉ sau.


Call: 04 6266 8789 ~ Fax: 04 6275 0017
Website: www.namangrocer.com
Address: 51 Tran Quang Dieu Str, Dong Da Dist, Ha Noi

Rất vui lòng được hợp tác !
 

Last edited:
#2
Chào các cô chú, anh chị đang tham gia trồng trọt và chế biến Gấc. Công ty Nam An đang có nhu cầu mua một lượng lớn hạt Gấc khô. Vậy quý cô chú, anh chị nào hiện có hàng với số lượng lớn xin liên lạc với Nam An theo các địa chỉ sau.

Mr. Đạt

Mobile: 0972 189 919 - 0909 563 598
Call: 04 6266 8789 ~ Fax: 04 6275 0017
Yahoo & Skyper: nguyenquyhcmc
Email: nguyenquyhcmc@gmail.com
Website: www.namangrocer.com
Address: 51 Tran Quang Dieu Str, Dong Da Dist, Ha Noi

Rất vui lòng được hợp tác !
 
Last edited:
#3
Chào các cô chú, anh chị đang tham gia trồng trọt và chế biến Gấc. Công ty Nam An đang có nhu cầu mua một lượng lớn hạt Gấc khô. Vậy quý cô chú, anh chị nào hiện có hàng với số lượng lớn xin liên lạc với Nam An theo các địa chỉ sau.

Mr.Đạt

Mobile: 0972 189 919 - 0909 563 598
Call: 04 6266 8789 ~ Fax: 04 6275 0017
Yahoo & Skyper: nguyenquyhcmc
Email: nguyenquyhcmc@gmail.com
Website: www.namangrocer.com
Address: 51 Tran Quang Dieu Str, Dong Da Dist, Ha Noi

Rất vui lòng được hợp tác !
 
Last edited: