Tin ảnh Heo Rừng Nóng

  • Thread starter minhhoang197
  • Ngày gửi
M

minhhoang197

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Minh Hoàng
- Địa chỉ: Nha Trang - Khánh Hòa
- Tel, Fax: 01213593101 ::: FaX
- email: minhhoang197@gmail.com
================================

<p><font color="#990066" size="3"><strong>B&aacute;n heo rừng rặc thuần chủng Việt Nam.Heo bố mẹ nguồn gốc từ rừng đ&atilde; được thuần h&oacute;a v&agrave; sinh sản tại trang trại .</strong></font></p><p><font color="#990066" size="3"><strong>Hiện nay em muốn b&aacute;n một số con giống,c&aacute;c anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu n&acirc;ng m&aacute;u rừng cho trang trại heo th&igrave; li&ecirc;n hệ em nh&eacute;...đảm bảo heo rừng xịn 100%.</strong></font></p><p><font color="#990066" size="3"><strong>Hy vọng được giao lưu với c&aacute;c anh chị gần xa tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.</strong></font></p><p><img border="0" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/mcachng.jpg" />&nbsp;</p><p><img height="600" border="0" width="800" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/23042010005.jpg" />&nbsp;</p><p><img border="0" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/27022010229.jpg" />&nbsp;</p><p><img height="480" border="0" width="640" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010171.jpg" />&nbsp;</p><p><img height="480" border="0" width="640" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010171.jpg" />&nbsp;</p><p><img height="336" border="0" width="448" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/heo5thang.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img border="0" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/heovuatachcon.jpg" />&nbsp;</p><p><img border="0" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/IMG_2984.jpg" />&nbsp;</p><p><img border="0" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/IMG_2987.jpg" />&nbsp;</p><p><img height="336" border="0" width="448" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/IMG_2992.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img height="336" border="0" width="448" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/IMG_2992.jpg" />&nbsp;</p><p><img border="0" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/heocon5th.jpg" />&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<img border="0" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010171.jpg" /></p><p>&nbsp;</p><p><font color="#990066" size="3"><strong><img height="600" border="0" width="800" src="http://i1187.photobucket.com/albums/z384/minhhoang197/29012010168.jpg" /></strong></font></p>
 

Đối tácTop