TÔI CẦN TÌM MUA GIỐNG KỲ NHÔNG

  • Thread starter ĐỖ VÄ‚N THÆ 
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỖ VĂN THƠ

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ VĂN THƠ
- Địa chỉ: Thôn 3 xã mỹ đức đạ tẻh lâm đồng
- Tel, Fax: 01683677770 ::: FaX
- email: anhtho1984@gmail.com
================================

<p>C&Aacute;C TRANG TRẠI N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU B&Aacute;N GIỐNG KỲ NH&Ocirc;NG CON ĐẠT TI&Ecirc;U CHUẨN XIN LI&Ecirc;N HỆ SỐ ĐT </p><p>01683677770 GẶP ANH THƠ</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top