Tôi muốn mua 10kg đến 15kg kỳ đà làm giống để nuôi ( số lượng khoảng 15 đến 20 con )

  • Thread starter hoangchien
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

hoangchien

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoangchien
- Địa chỉ: Thôn thái hòa , xã giáp sơn , huyện lục ngạn , tỉnh bắc giang
- Tel, Fax: 01677806536
- email: hoangchiengree@gmail.com
================================

<p>Ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c !</p><p>B&acirc;y giờ em muốn mua độ khoảng 15 đến 20 con kỳ đ&agrave; l&agrave;m giống để nu&ocirc;n </p><p>( mỗi con c&oacute; trọng lượng khoảng : 0.5 kg đến 1 kg nh&eacute; )</p><p>nhưng kh&ocirc;ng biết mua ở đ&acirc;u mong c&aacute;c b&aacute;c gi&uacute;p em với !</p><p>em rất cần v&igrave; em muốn ph&aacute;t triển kinh tế chăn nu&ocirc;i theo hướng mơi.</p><p>Thanks c&aacute;c b&aacute;c nhiều nh&eacute; !</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top