TÔI MUỐN MUA THÕ VÀ BỒ CÂU

  • Thread starter betay_pa
  • Ngày gửi
B

betay_pa

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LÊ HOÀNG BÌNH
- Địa chỉ: THÔN VÂN THẠCH XÃ NINH XUÂN HUYỆN NINH HÒA TĨNH KHÁNH HÒA
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690 ::: FaX
- email: BETAY_PA@YAHOO.COM
================================

<p>TOI MUON MUA THO GIONG THO THIT SO LUONG LON . KHU VUC BAN TU THUA THIEN HUE TRE VAO NAM . TOI MUON MUA BO CAU RA RANG BO CAU GIONG CUA PHAP VA HA LAN AI CO THI XIN LIEN HE</p><p>&nbsp;MUA THUONG XUYEN LIEN TUC SO LUONG NHO VA LON MUA HET</p><p>&nbsp;KHONG NGAI DUONG XA: LIEN HE LE HOANG BINH:01652942690:</p><p>&nbsp;DIA CHI NINH HOA KHANH HOA</p><p>&nbsp;CHUYEN MUA BAN BO CAU THO VA CAY CANH</p>
 

Top