Tôi sắp mở trại Cần mua nhím với số lượng lớn

  • Thread starter ĐỨC TRỌNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐỨC TRỌNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỨC TRỌNG
- Địa chỉ: 12/80A PHAN HUY ICH.F14.GÒ VẤP
- Tel, Fax: ::: FaX 0907889990.0948446557
- email: triennguyenkt@gmail.com
================================

<p>T&ocirc;i săp mơ trại NH&Iacute;M n&ecirc;n cần mua nh&iacute;m với số lượng lớn loại nh&iacute;m t&ocirc;i cần mua như sau.</p><p>NH&Iacute;M CON TR&Ecirc;N 1,6KG</p><p>NH&Iacute;M LỨA TỪ 3ĐẾN 8KG</p><p>NH&Iacute;M TRƯỞNG TH&Agrave;NH TR&Ecirc;N 9KG</p><p>NH&Iacute;M B&Ocirc; MẸ</p><p>NH&Iacute;M BỐ MẸ DẨN CON</p><p>NH&Iacute;M BẦU</p><p>AI C&Oacute; VUI L&Ograve;NG LH.0948446557.0907889990</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top