TPP 2016

Đã gần hết tháng 2 năm 2016 rồi. Đã có bác nào trong diễn đàn bị ảnh hưởng tiêu cực của TPP hay chưa vậy
 
Top