tQ hcm rã bầy chihuahua lông dài trắng tinh,chihuahua tài lộc,15 ngày bảo hành