Trà Thái Nguyên , tìm nhà phân phối chè xanh đặc sản xuất khẩu

  • Thread starter tea_ltd
  • Ngày gửi
T

tea_ltd

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tea_ltd
- Địa chỉ: Tòa nhà FOSCO, Số 6, Đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, Tp HCM.
- Tel, Fax: 0914921339
- email: songcongthainguyentea@gmail.com
================================

<p>Tr&agrave; xanh v&agrave; chiết xuất từ tr&agrave; được xem như chất c&oacute; khả năng chống lại bệnh đ&aacute;i th&aacute;o đường. Trong tr&agrave; xanh chứa EGCG v&agrave; Thaflavins, c&oacute; t&aacute;c dụng điều h&ograve;a lượng đường trong m&aacute;u. <br /><br />C&aacute;c chất n&agrave;y l&agrave;m tăng chuyển h&oacute;a đường, ức chế hấp thu đường tại ruột v&agrave; l&agrave;m tăng t&aacute;c dụng của insulin - nội tiết tố l&agrave;m giảm đường huyết trong cơ thể.<br /><br />C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu đ&atilde; kết luận uống s&aacute;u t&aacute;ch tr&agrave; xanh mỗi ng&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng rất tốt trong việc ph&ograve;ng ngừa v&agrave; điều trị bệnh đ&aacute;i th&aacute;o đường type 2. Tuy nhi&ecirc;n, trong tr&agrave; xanh c&ograve;n chứa caffein (khoảng 50mg caffein trong mỗi t&aacute;ch tr&agrave;), l&agrave; chất c&oacute; khả năng l&agrave;m tăng đường huyết. V&igrave; vậy, những người gặp kh&oacute; khăn trong việc kiểm so&aacute;t đường cần tham khảo &yacute; kiến b&aacute;c sĩ trước khi khởi động chương tr&igrave;nh uống tr&agrave; để chống lại bệnh đ&aacute;i th&aacute;o đường type 2. C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu vẫn c&ograve;n tiếp tục trong tương lai nhằm t&igrave;m hiểu ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;ch thức điều h&ograve;a đường huyết của tr&agrave; xanh v&agrave; uống bao nhi&ecirc;u tr&agrave; l&agrave; tối ưu.<br /><br />D&ugrave;ng qu&aacute; nhiều tr&agrave; sẽ g&acirc;y tim đập nhanh, hồi hộp, mất ngủ, lo&eacute;t bao tử kh&oacute; l&agrave;nh, thiếu m&aacute;u, thiếu sắt&hellip; Chỉ n&ecirc;n uống 4 &ndash; 6 t&aacute;ch tr&agrave; mỗi ng&agrave;y (2 &ndash; 3 t&aacute;ch tr&agrave; đậm đặc)<br /><br />C&ocirc;ng ty cổ Phần Ch&egrave; S&ocirc;ng C&ocirc;ng Th&aacute;i Nguy&ecirc;n&nbsp; HTX Thắng lợi:<br /><br />- Chuy&ecirc;n kinh doanh b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ v&agrave; hợp t&aacute;c kinh doanh ch&egrave; (tr&agrave;) Th&aacute;i Nguy&ecirc;n. Uy t&iacute;n chất luợng đảm bảo, l&agrave;m ăn bền vững d&agrave;i l&acirc;u.<br />- Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện c&oacute; nhiều loại ch&egrave; (như ch&egrave; b&uacute;t, ch&egrave; sen, ch&egrave; nh&agrave;i, ch&egrave; c&agrave;nh...) với những mức gi&aacute; kh&aacute;c nhau. Ph&ugrave; hợp với nhu cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng.<br />-sản phẩm được chế biến theo phương ph&aacute;p cổ truyền n&ecirc;n c&oacute; hương vị đậm đ&agrave; thơm ngon. C&oacute; nhieu loại sản phảm kh&aacute;c nhau ph&ugrave; hợp với mọi đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng<br />- Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang t&igrave;m c&aacute;c đối t&aacute;c, hoặc nh&agrave; Đại l&yacute; tại Miền nam, xuất khẩu ch&egrave;... <br />Đặc điểm của c&aacute;c loại ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; ch&egrave; xanh, sạch v&agrave; đậm nước, hợp khẩu vị với những người c&oacute; kinh nghiệm về ch&egrave;..<br />- C&oacute; thể d&ugrave;ng để l&agrave;m qu&agrave; biếu tặng, khi về qu&ecirc; mang biếu cho người th&acirc;n, bạn b&egrave; v&agrave; họ h&agrave;ng.<br />- Phục vụ giao h&agrave;ng tận nơi, nhiệt t&igrave;nh chu đ&aacute;o. <br />- Sản phẩm c&oacute; t&aacute;c dụng giải nhiệt, giảm b&eacute;o, c&oacute; chất bổ của Vitamin B1, A, B2, B6, K, C, PP...C&oacute; t&aacute;c dụng bổ gan, thận, giảm mệt mỏi, trị bệnh ung thư, tăng huyết &aacute;p v&agrave; ph&ograve;ng chống ph&oacute;ng xạ..<br />- H&atilde;y nhấc m&aacute;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được thưởng thức hương vị đặc sản ch&egrave; Th&aacute;i Nguy&ecirc;n :GĐ Kinh doanh 0933 210883 (Anh Th&agrave;nh)<br /><strong><br />Miền Bắc : <br />&nbsp; Th&aacute;i Nguy&ecirc;n : <br />&nbsp; Cơ Sở SX 1 :<br />&nbsp; Điện Thoại:&nbsp; 02803862577. DĐ : 0914921339 (a.Th&agrave;nh)<br />&nbsp; Địa Chỉ : Tổ 3, P. Mỏ Ch&egrave;,&nbsp; Thị x&atilde; SC, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n.<br />&nbsp; Số ĐKKD : 4600648135<br />&nbsp; Số ĐKCL : 28/2009/CBTC-YTTNg<br /><br />&nbsp; Cơ Sở SX 2 :<br />&nbsp; Điện Thoại:&nbsp; 0985 292 097(Ths Thảo)&nbsp; 0906.138.986 (a.Trung).&nbsp; 0912 596 234 (a.Hưng)<br />&nbsp; Địa Chỉ : Số 354, Đường CMT8, P. Thắng Lợi, Thị x&atilde; SC, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n.<br /><br />&nbsp; Cơ sở giao nhận tại H&agrave; Nội : <br />&nbsp; Điện Thoại:&nbsp;&nbsp; 0985 292 097(Ths Thảo) &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; 0972 975583 (Ms Li&ecirc;n).<br />&nbsp; Địa Chỉ : P519-127, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp H&agrave; Nội, Việt Nam.<br /><br />Miền Nam : <br />&nbsp; Cơ sở giao nhận tại HCM :<br />&nbsp; Điện Thoại: 0933 210883 (Anh Th&agrave;nh). <br />&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ▪ ĐT : (08) 66728321.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ▪ Fax: (08)3822 4485.<br />&nbsp; Địa Chỉ : 501, &Acirc;u Cơ, P. Ph&uacute; Trung, Q. T&acirc;n Ph&uacute;, TP. HCM<br />&nbsp; VPĐD:&nbsp;&nbsp; T&ograve;a nh&agrave; FOSCO, Số 6, Đường Ph&ugrave;ng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, Tp HCM.<br />T&agrave;i trợ ch&iacute;nh website : http://www.songcongtea.com or http://www.teaofworld.com<br />Email : sales@songcongtea.com&nbsp; or tea_ltd@yahoo.com.vn or songcongtea@gmail.com </strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<span class="servicename2">Tản mạn về tr&agrave;: Pha tr&agrave; ...cũng lắm điệu nghệ</span> </p><table width="98%" cellspacing="3" cellpadding="4" border="0"><tbody><tr> <td valign="top" style="padding-top: 10px; font-size: 13pt; text-align: justify; padding-right: 15px"> <span class="textsum">Giống như c&aacute;c lọai nước giải kh&aacute;t kh&aacute;c, tr&agrave; ngon hay dở t&ugrave;y thuộc v&agrave;o khẩu vị của từng người. C&oacute; người th&iacute;ch lọai tr&agrave; Bắc pha thật đặc, uống v&agrave;o ch&aacute;t s&iacute;t cổ họng. Người kh&aacute;c lại chuộng tr&agrave; Nam của Đ&agrave; Lạt hay Bảo Lộc, l&aacute; to, c&aacute;nh d&agrave;y, được sao tẩm với c&aacute;c lọai hoa như hoa l&agrave;i, hoa sen, hoa ng&acirc;u&hellip;Lọai tr&agrave; n&agrave;y kh&ocirc;ng ch&aacute;t, kh&ocirc;ng đắng m&agrave; c&oacute; khi lại hơi ngọt. Khi pha, nước rất đẹp v&agrave; được nước. Pha đến lần thứ 3, thứ 4, m&agrave;u nước vẫn s&aacute;nh.</span> </td> </tr> <tr> <td valign="top" align="center" style="padding-top: 10px"> <img border="0" src="http://songcongtea.com/upload/content/403_.jpg" /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" style="padding-right: 15px; padding-top: 10px; text-align: justify; color: #311000; font-size: 11pt; line-height: 130%; font-family: Verdana"> Cũng l&agrave; tr&agrave; Bắc nhưng nhiều người th&iacute;ch để &ldquo;mộc&rdquo;, kẻ lại chuộng lọai ướp hương v.v&hellip;Ng&agrave;y xưa, c&aacute;c xứ sở tr&agrave; c&oacute; lọai tr&agrave; &ldquo;m&oacute;c c&acirc;u&rdquo; nổi tiếng với &ldquo;một t&ocirc;m hai l&aacute;&rdquo; : Người ta chỉ h&aacute;i b&uacute;p đầu (t&ocirc;m) v&agrave; 2 l&aacute; gần kề. Khi sao, l&aacute; tr&agrave; quăn lại th&agrave;nh h&igrave;nh m&oacute;c c&acirc;u. Lọai tr&agrave; n&agrave;y thơm m&ugrave;i đặc trưng, đẹp nước. Khi uống, mới đầu thấy ch&aacute;t nhưng vị ngọt đọng trong cổ rất l&acirc;u. Chỉ một ch&eacute;n tr&agrave; đủ l&agrave;m cả người bừng bừng sảng kh&oacute;ai. <br /> <br /> Lại c&oacute; lọai tr&agrave; cổ thụ h&agrave;ng trăm năm tuổi của v&ugrave;ng H&agrave; Giang, c&oacute; nơi gọi l&agrave; tr&agrave; Tuyết san. Tuy vị đắng, ch&aacute;t v&agrave; đậm nhưng khi uống v&agrave;o th&igrave; thấy tỉnh t&aacute;o v&agrave; khoan kh&oacute;ai hẳn l&ecirc;n n&ecirc;n được coi l&agrave; tr&agrave; qu&iacute;. Song, hiện nay rất hiếm lọai tr&agrave; n&agrave;y. Chỉ thỉnh thỏang chủ nh&agrave; l&agrave;m một &iacute;t để d&agrave;nh ri&ecirc;ng uống hay biếu bạn b&egrave;.&nbsp; Phần nhiều tr&ecirc;n thị trường chỉ c&oacute; &ldquo;tr&agrave; m&oacute;c c&acirc;u&rdquo;, tr&agrave; Tuyết san giả.<br /> <br /> Khi c&oacute; tr&agrave; ngon, phải biết c&aacute;ch pha th&igrave; mới được nước ngon. L&agrave;m thế n&agrave;o để được nước tr&agrave; ngon ? Theo những người s&agrave;nh tr&agrave;, cần phải ch&uacute; &yacute; c&aacute;c yếu tố sau : <br /> <br /> <em><strong>a. Ấm v&agrave; ch&eacute;n: </strong></em><br /> <br /> C&oacute; rất nhiều loại ấm để pha tr&agrave; nhưng d&ugrave;ng ấm s&agrave;nh hoặc ấm sứ l&agrave; tốt nhất v&igrave; giữ được nhiệt l&acirc;u. Hiện nay, tại c&aacute;c qu&aacute;n tr&agrave;, người ta d&ugrave;ng nhiều lọai ch&eacute;n với những t&ecirc;n gọi v&agrave; ph&acirc;n lọai cầu kỳ như thứ nhất l&agrave; ấm Thế Đức gan g&agrave;, thứ nh&igrave; Lưu Bội, v&agrave; thứ ba l&agrave; Mạnh Th&acirc;n. Nhiều qu&aacute;n c&ograve;n quy định m&agrave;u sắc cho ấm pha tr&agrave;. V&iacute; dụ như muốn thưởng thức tr&agrave; thật ngon th&igrave; m&agrave;u ấm phải l&agrave; m&agrave;u gan tr&acirc;u, gan g&agrave;, chu sa&hellip;H&igrave;nh d&aacute;ng ấm pha tr&agrave; c&oacute; những kiểu ch&iacute;nh l&agrave;: tr&aacute;i l&ecirc;, tr&aacute;i cau, tr&aacute;i hồng, tr&aacute;i nh&oacute;t&hellip;C&aacute;c loại ch&eacute;n uống tr&agrave; chủ yếu c&oacute; 2 lọai : ch&eacute;n Tống (cao v&agrave; thu&ocirc;n) v&agrave; ch&eacute;n Qu&acirc;n (thấp v&agrave; rộng hơn). Ph&uacute; qu&iacute; sinh lễ nghĩa l&agrave; vậy. <br /> <br /> Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c cụ ở n&ocirc;ng th&ocirc;n th&igrave; vẫn chuộng ấm tr&aacute;i qu&yacute;t v&agrave; ch&eacute;n hạt m&iacute;t, hay c&ograve;n gọi l&agrave; ch&eacute;n mắt tr&acirc;u. Hoặc ở th&agrave;nh phố, c&oacute; khi người ta pha tr&agrave; v&agrave;o c&aacute;c b&igrave;nh nhựa hoặc b&igrave;nh in&ocirc;c c&oacute; sẵn một c&aacute;i giỏ lọc để chứa b&atilde; tr&agrave;. Ở ph&iacute;a Nam người ta th&iacute;ch d&ugrave;ng lọai tr&agrave; đ&aacute;, uống trong những c&aacute;i ly cối to đ&ugrave;ng. Đơn giản vậy m&agrave; cũng đ&acirc;u c&oacute; k&eacute;m ngon. <br /> <br /> <em><strong>b. Nước d&ugrave;ng để pha tr&agrave;: </strong></em><br /> <br /> Tốt nhất l&agrave; nước mưa. Nước mưa hứng ngay giữa trời l&agrave; sạch nhất. C&oacute; thể d&ugrave;ng nước giếng m&agrave; l&agrave; giếng đ&aacute; ong c&agrave;ng tốt. Ng&agrave;y xưa, những nh&agrave; gi&agrave;u c&oacute; thường cho người đi thu gom những hạt sương đọng tr&ecirc;n t&agrave;u l&aacute; sen. Đ&oacute; được coi l&agrave; thứ nước đặc biệt, tinh khiết. Ở th&agrave;nh phố th&igrave; phải d&ugrave;ng nước m&aacute;y. Nước m&aacute;y phải để một thời gian cho bay hết m&ugrave;i ho&aacute; chất khử tr&ugrave;ng. C&oacute; thể d&ugrave;ng nước tinh khiết hoặc nước qua c&aacute;c b&igrave;nh lọc nước. Khi đun nước d&ugrave;ng bếp than hoặc bếp ga&nbsp; để tr&aacute;nh c&aacute;c m&ugrave;i lạ thấm v&agrave;o nước như m&ugrave;i kh&oacute;i, m&ugrave;i dầu hỏa&hellip;Tr&agrave; thơm qu&iacute; đến mấy m&agrave; nước lẫn m&ugrave;i lạ th&igrave; kh&ocirc;ng thể ngon được. <br /> <br /> <em><strong>c. Pha tr&agrave;:&nbsp;&nbsp; </strong></em><br /> <br /> Trước khi pha phải r&oacute;t &iacute;t nước s&ocirc;i&nbsp; tr&aacute;ng ấm, đổ đi rồi mới cho tr&agrave; v&agrave;o. D&ugrave;ng th&igrave;a tre hoặc th&igrave;a gỗ để m&uacute;c tr&agrave;, kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng th&igrave;a kim lọai. Lần đầu r&oacute;t một &iacute;t nước s&ocirc;i tr&aacute;ng qua lớp tr&agrave; rồi đổ đi, coi như &ldquo;rửa&rdquo; tr&agrave;. Sau đ&oacute; r&oacute;t th&ecirc;m nước s&ocirc;i ngập lớp tr&agrave;, để v&agrave;i ph&uacute;t cho ngấm. Đến lần thứ 3 th&igrave; mới r&oacute;t đầy ấm. Sau đ&oacute; để chừng 2-3 ph&uacute;t th&igrave; c&oacute; thể thưởng thức. <br /> <br /> Lại nữa, kh&ocirc;ng phải tr&agrave; n&agrave;o cũng d&ugrave;ng nước thật s&ocirc;i. C&aacute;c cụ s&agrave;nh tr&agrave; rất khắt khe với nhiệt độ nước. V&iacute; dụ lọai&nbsp; tr&agrave; mộc th&igrave; nước sủi tăm l&agrave; được (khỏang 80 độ C),&nbsp; nước pha tr&agrave; hương chỉ cần s&ocirc;i lăn tăn.&nbsp; C&aacute;c lọai tr&agrave; dược liệu cũng chỉ cần nước gần s&ocirc;i&hellip;Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng nước s&ocirc;i s&ugrave;ng sục để chế v&agrave;o tr&agrave; v&igrave; c&oacute; thể l&agrave;m &ldquo;ch&aacute;y&rdquo;,&nbsp; khiến tr&agrave; trở&nbsp; n&ecirc;n ch&aacute;t. <br /> <br /> <em><strong>d. R&oacute;t tr&agrave;: </strong></em><br /> <br /> N&ecirc;n t&iacute;nh xem bao nhi&ecirc;u người uống th&igrave; ước lượng số nước s&ocirc;i cần r&oacute;t. Th&ocirc;ng thường, nh&agrave; sản xuất đ&atilde; t&iacute;nh sẵn số nước trong ấm vừa đủ cho số ch&eacute;n đi k&egrave;m trong bộ ấm ch&eacute;n. Nhưng nếu số người uống &iacute;t hơn th&igrave; kh&ocirc;ng cần r&oacute;t đầy ấm. Muốn uống nữa, r&oacute;t tiếp nước s&ocirc;i. L&agrave;m như vậy để tr&agrave; khỏi ch&iacute;n nhừ kh&ocirc;ng mất đi hương vị, lại tr&aacute;nh bị nồng. <br /> <br /> Ch&uacute; &yacute; khi r&oacute;t tr&agrave;, chỉ r&oacute;t mỗi ch&eacute;n một &iacute;t. Khi xong lượt đầu sẽ r&oacute;t tiếp lượt hai. Như vậy sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; ch&eacute;n n&agrave;o nước bị lo&atilde;ng qu&aacute; hoặc đặc qu&aacute;. Cả c&aacute;ch r&oacute;t tr&agrave; cũng l&agrave; một nghệ thuật cần phải học. L&uacute;c đầu, miệng ấm kề s&aacute;t với miệng ch&eacute;n, mấy gi&acirc;y sau, từ từ đưa ấm l&ecirc;n cao hơn, vừa đủ để c&oacute; tiếng nước r&oacute;t r&oacute;c r&aacute;ch m&agrave; kh&ocirc;ng bắn ra ng&ograve;ai. R&oacute;t sao cho tất cả c&aacute;c mức nước trong từng ch&eacute;n đều ngang nhau. Từng thao t&aacute;c phải thuần thục, uyển chuyển v&agrave; duy&ecirc;n d&aacute;ng. &Aacute;nh mắt chăm ch&uacute;, miệng hơi mỉm cười&hellip;Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; nghệ thuật r&oacute;t tr&agrave;...</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>
 


Chè xanh hương cốm Thái Nguyên (thương hiệu Long Thắm)

Doanh nghiệp chế biến chè sạch Long thắm chuyên:
- bán buôn ,bán lẻ các loại chè đặc sản đã có thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài tỉnh

-muốn tìm được đối tác làm ăn tại các tỉnh lân cận.
* ai có nhu cầu xin liên hệ:
Long Thắm
DĐ: 0977.163.107
CĐ:02803.506.112
* Địa chỉ đội 18 hùng sơn đại từ thái nguyên.

 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top