Trại cây kiểng chuyên cây cổ thụ,kì dị

  • Thread starter longthienphu
  • Ngày gửi
longthienphu

longthienphu

Lữ khách
#1
Trại cây kiểng Hai kiểng chuyên cung cấp cây cổ thụ số lượng lớn với các cây đạc trưng như Sanh,Vú sữa,Me,Khế,Lộc vừng,Gừa,Mai vàng
Trong đó Sanh chiếm số lượng nhiều với bề hoành cây nhỏ nhất là 0,8m,với dáng thế độc,thích hợp đặt trong các biệt thự lớn
địa chỉ Hai kiểng,đường Nguyến Văn Linh,Q7
Di động 0902450007
Ai có nhu cầu hãy đến tận nơi để xem,sẽ không uổng công khi đến xem trại kiểng của Hai
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B50D90986E0416E4F3E54A9BFB0464C812F%2F5.jpg&hash=32c8212bef731c033b48f228b424cf0d

Cây gừa tuổi thọ trên 300 năm.Giá cho một cây duy nhất là 2 tỷ

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B502D28D05316E833959558DB0BBE47A8BB%2F5.jpg&hash=8d1044245a2ebebcb45d3c9629cefd55

Giá :call

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B50883A47C975F967D0D2FEA84A24C4B32C%2F5.jpg&hash=d4182271a60cd48c676128051d205d65

Giá :call
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B506CF916C61A9E0E1AC6114A79A8FF7ECC%2F5.jpg&hash=5a49fb5e3da65456b0159998d3da161c

Giá :call
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B50D1C7EC0269F4C1327A3791CFE46816F8%2F5.jpg&hash=c2943107db984bb873654cc9eab1e78c


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B5008D9320E3EBDEAD1AEC564FB6E85A331%2F5.jpg&hash=6f2e6a96362f37fc8edd256b091c8826

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Ft%2F83839%2F1F9D7EC636812B507BA8072879FD508D74A60DB760930462%2F5.jpg&hash=6a1c39b165684e19baf9d490ec219ec7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B507BA8072879FD508D74A60DB760930462%2F5.jpg&hash=1fe2776d563df6895ec5b9d2af9cc14e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B50E416BD3649156E4E7435AA6DBD337D71%2F5.jpg&hash=e1356b07e3f3978746aed505210311be

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B50E8EF1161097D7B8930ABD8A0F70CBFA7%2F5.jpg&hash=183e19720980e5bfdd3ebc2a3a3b36f5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B500A528B1B51022A2EA7883B83D6C92DB2%2F5.jpg&hash=d8cc9f11fe44d34724727aa187bb165c


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B50BB34D8C0CAD39EFDC41CDA23BEEFBCC1%2F5.jpg&hash=84f85cbcc1abc5c0a32cdb90476bacc3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B501639E66A2F04F749DA44398F73333C0D%2F5.jpg&hash=e8459cc1ab5c46c71a5b1c1845fe7575


proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B50C5C0BFC87223546CA11FABB3956E1D60%2F5.jpg&hash=4a09e540e4c967f6adb9728dcf8c6625

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B50449636A66344673255AED85468031C15%2F5.jpg&hash=2cfdfff63f5440e0d6139d676780bbc0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B507BAD31B1148AD39EE4A3B9AEC4C3BC9A%2F5.jpg&hash=18b86c7ef8fca5488f5ca428da940752

proxy.php?image=http%3A%2F%2Ffarm1.anhso.net%2Fpic%2Fl%2F83839%2F1F9D7EC636812B509B24966622AADB54FE8CD15D1227C30A%2F5.jpg&hash=60fa693729ce136aab92d5d5fe82cc73

---------------
do chưa sắp xếp đc các cây nên còn lộn xộn,trên đây chỉ là hình một số thôi,hôm sau sẽ chụp hình và báo giá lại đầy đủ
 
Last edited:

Quảng cáo

Top