TRÁI ĐÀO TIÊN , DỨA GAI, DỨA DẠI ĐT;0976.02.01.03

  • Thread starter quyen0201
  • Ngày gửi
Q

quyen0201

Guest
#1
B&Aacute;N QUẢ DỨA GAI DỨA DẠI &amp; QUẢ Đ&Agrave;O TRƯỜNG THỌ Kinh nghiệm chữa bệnh của dứa dại-C&ocirc;ng dụng của dứa dại Kh&aacute;ch tham quan Y&ecirc;n Tử, Hương T&iacute;ch... thường được mời mua quả dứa dại kh&ocirc; về l&agrave;m thuốc. Vị thuốc n&agrave;y c&oacute; thể chữa nhiều chứng bệnh như tiểu tiện bất lợi, lỵ, say nắng... Kh&ocirc;ng chỉ quả m&agrave; cả l&aacute;, rễ v&agrave; hoa của c&acirc;y dứa dại cũng c&oacute; t&aacute;c dụng trị bệnh. Dứa dại (c&ograve;n gọi l&agrave; dứa gai, dứa gỗ) thường mọc hoang hoặc được trồng để l&agrave;m h&agrave;ng r&agrave;o. Theo y học cổ truyền, t&aacute;c dụng dược l&yacute; của từng bộ phận như sau: 1. L&aacute; non: Vị ngọt, t&iacute;nh lạnh, c&oacute; c&ocirc;ng dụng t&aacute;n nhiệt độc, lương huyết, cầm m&aacute;u, sinh cơ; được d&ugrave;ng để chữa c&aacute;c chứng bệnh như sởi, ban chẩn, nhọt độc, chảy m&aacute;u ch&acirc;n răng... - Chữa vi&ecirc;m lo&eacute;t cẳng ch&acirc;n kinh ni&ecirc;n: D&ugrave;ng đọt non dứa dại v&agrave; đậu tương gi&atilde; n&aacute;t, đắp v&agrave;o tổn thương. - Chữa c&aacute;c vết lo&eacute;t s&acirc;u g&acirc;y thối xương: D&ugrave;ng đọt non dứa dại gi&atilde; đắp để h&uacute;t mủ. - Thanh t&acirc;m giải nhiệt, chữa bồn chồn, tay ch&acirc;n vật v&atilde; kh&ocirc;ng y&ecirc;n: D&ugrave;ng đọt non dứa dại 2 lạng ta, x&iacute;ch tiểu đậu 1 lạng ta, đăng t&acirc;m thảo 3 con, b&uacute;p tre 15 c&aacute;i sắc uống. - Chữa đ&aacute;i rắt, đ&aacute;i buốt, đ&aacute;i ra m&aacute;u: Đọt non dứa dại 15-20 g sắc uống. 2. Hoa: Vị ngọt, t&iacute;nh lạnh, c&oacute; c&ocirc;ng dụng thanh nhiệt, lợi thủy, trừ thấp nhiệt, chỉ nhiệt tả, được d&ugrave;ng để chữa c&aacute;c chứng bệnh như s&aacute;n kh&iacute; (tho&aacute;t vị bẹn hoặc tho&aacute;t vị b&igrave;u, đau từ b&igrave;u lan l&ecirc;n bụng dưới), l&acirc;m trọc (đ&aacute;i buốt, đ&aacute;i đục), tiểu tiện kh&ocirc;ng th&ocirc;ng, đối khẩu sang (nhọt mọc ở g&aacute;y chỗ ngang với miệng), cảm mạo... - Chữa ho do cảm mạo: D&ugrave;ng hoa dứa dại 4-12 g sắc uống. 3. Quả: C&oacute; c&ocirc;ng dụng bổ tỳ vị, cố nguy&ecirc;n kh&iacute;, chế phục cang dương (kh&iacute; dương kh&ocirc;ng c&oacute; kh&iacute; &acirc;m điều h&ograve;a, bốc mạnh l&ecirc;n m&agrave; sinh bệnh), l&agrave;m mạnh tinh thần, &iacute;ch huyết, ti&ecirc;u đ&agrave;m, giải ngộ độc , l&agrave;m nhẹ đầu, s&aacute;ng mắt, khai t&acirc;m, &iacute;ch tr&iacute;... N&oacute; được d&ugrave;ng để chữa nhiều chứng bệnh như s&aacute;n kh&iacute;, tiểu tiện bất lợi, đ&aacute;i đường, lỵ, tr&uacute;ng nắng, mắt mờ, mắt hoa,vi&ecirc;m gan,sơ gan giai đoạn đầu.... - Chữa lỵ: D&ugrave;ng quả dứa dại 30-60 g sắc uống. - Chữa chứng mờ mắt, nhặm mắt: Quả dứa dại ng&acirc;m mật ong uống liền trong một th&aacute;ng. - Say nắng: Hoa hoặc quả dứa dại sắc uống. - Đ&aacute;i buốt, đ&aacute;i rắt, đ&aacute;i đục: Quả dứa dại kh&ocirc; 20-30 g th&aacute;i vụn, h&atilde;m uống thay tr&agrave; trong ng&agrave;y. Trị sỏi thận, sạn thận, sỏi b&agrave;ng quang, hoặc sau khi đ&atilde; t&aacute;n sỏi, cần loại sỏi ra ngo&agrave;i: quả dứa dại, rửa sạch, ng&acirc;m cho mềm, để r&aacute;o nước bổ nhỏ, th&aacute;i phiến, sao v&agrave;ng, c&ugrave;ng với kim tiền thảo, mỗi vị 20g, sắc uống, ng&agrave;y một thang, uống nhiều ng&agrave;y cho đến khi hết sỏi. 4. Rễ: Vị ngọt, t&iacute;nh m&aacute;t, c&oacute; c&ocirc;ng dụng ph&aacute;t h&atilde;n (l&agrave;m ra mồ h&ocirc;i), giải nhiệt (hạ sốt), chữa c&aacute;c chứng bệnh như cảm mạo, sốt dịch, vi&ecirc;m gan, vi&ecirc;m thận, vi&ecirc;m đường tiết niệu, ph&ugrave; thũng, đau mắt đỏ, thương tổn do chấn thương. - Chữa ph&ugrave; thũng, cổ trướng: Rễ dứa dại 30-40 g phối hợp với rễ cỏ xước 20-30 g, cỏ lưỡi m&egrave;o 20-30 g sắc uống. - Chữa chấn thương: Rễ dứa dại tươi kh&ocirc;ng kể liều lượng, gi&atilde; n&aacute;t đắp... ThS Ho&agrave;ng Kh&aacute;nh To&agrave;n, Sức Khỏe &amp; Đời Sống Ph&aacute;t hiện chất chống ung thư trong c&acirc;y dứa dại : Chất fructan được chiết xuất từ c&acirc;y dứa dại, c&ograve;n gọi l&agrave; c&acirc;y lan lưỡi rồng, c&oacute; khả năng ngăn ngừa sự ph&aacute;t triển của bệnh ung thư ruột kết, chữa chứng lo&atilde;ng xương v&agrave; bệnh b&eacute;o ph&igrave;. Nh&agrave; khoa học Mercedes Guadalupe Lopez thuộc Cục C&ocirc;ng nghệ sinh học v&agrave; Sinh h&oacute;a bang Guanajuato, M&ecirc;hic&ocirc; cho biết việc hấp thụ c&aacute;c ph&acirc;n tử đường c&oacute; trong c&acirc;y dứa dại c&oacute; lợi cho bệnh ung thư ruột kết chủ yếu l&agrave; do trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&ecirc;n men, chất fructan n&agrave;y tạo ra ax&iacute;t butiric trong ruột gi&agrave; v&agrave; bảo vệ c&aacute;c tế b&agrave;o ruột kết tr&agrave;ng bằng c&aacute;ch kh&ocirc;ng cho c&aacute;c vi khuẩn g&acirc;y bệnh b&aacute;m d&iacute;nh, qua đ&oacute; giảm sự ph&aacute;t triển của bệnh ung thư. C&ograve;n đối với căn bệnh lo&atilde;ng xương, c&aacute;c chất fructan, khi l&agrave; cacbonhydrat kh&ocirc;ng hấp thụ, sẽ đi thẳng v&agrave;o ruột gi&agrave; v&agrave; biến th&agrave;nh ax&iacute;t gi&uacute;p l&agrave;m giảm độ pH. Điều n&agrave;y rất c&oacute; lợi cho việc hấp thụ c&aacute;c chất kho&aacute;ng như canxi hay magi&ecirc; gi&uacute;p l&agrave;m chắc xương. Chất fructan n&agrave;y c&oacute; thể t&igrave;m thấy trong thực phẩm bổ sung, một số ngũ cốc, mật ong v&agrave; sữa bột, kh&ocirc;ng c&oacute; chống chỉ định. Theo: Sức Khỏe Đời Sống Ngọc Anh (Theo La Sant&eacute; T7) Dứa Dại c&oacute; t&aacute;c dụng chữa bệnh như thế n&agrave;o?: Quả dứa dại c&oacute; t&aacute;c dụng chữa bệnh g&igrave; kh&ocirc;ng? L&acirc;u nay t&ocirc;i nghe n&oacute;i c&acirc;y v&agrave; quả dứa dại d&ugrave;ng để chữa nhiều bệnh. Ở đồng đất qu&ecirc; t&ocirc;i c&oacute; rất nhiều c&acirc;y dứa dại mọc hoang, nhưng kh&ocirc;ng biết n&oacute; chữa được những bệnh g&igrave;, d&ugrave;ng như thế n&agrave;o v&agrave; t&aacute;c dụng ra sao? Xin B&aacute;c sĩ gia đ&igrave;nh giải th&iacute;ch gi&ugrave;m&hellip; Trần Văn Dương - Kim Bảng, H&agrave; Nam - C&acirc;y dứa dại l&agrave; một loại c&acirc;y mọc phổ biến ở nước ta, nhất l&agrave; c&aacute;c b&atilde;i đất hoang. Dứa dại mọc th&agrave;nh từng bụi lớn, h&igrave;nh d&aacute;ng rất giống c&acirc;y dứa ăn quả, l&aacute; nhiều răng cưa sắc nhọn, d&agrave;i hơn dứa ta, th&acirc;n c&acirc;y to, đường k&iacute;nh c&oacute; thể tới 10 &ndash; 20cm, quả dứa dại to hơn, nhiều m&uacute;i, khi gi&agrave; c&oacute; thể b&oacute;c từng m&uacute;i hạt ra dễ d&agrave;ng. Từ l&acirc;u, d&acirc;n gian ta thường sử dụng đọt non c&acirc;y dứa luộc ăn (15 - 20g) để th&ocirc;ng tiểu trong c&aacute;c trường hợp đ&aacute;i rắt, đ&aacute;i buốt, sỏi thận, vi&ecirc;m đường tiết niệu, tiểu đường, gan n&oacute;ng. Ngo&agrave;i ra, đọt non v&agrave; rễ gi&atilde; n&aacute;t, đắp hậu m&ocirc;n chữa bệnh l&ograve;i dom (b&agrave;i thuốc n&agrave;y đ&atilde; được Gi&aacute;o sư Đỗ Tất Lợi sưu tầm v&agrave; đưa v&agrave;o cuốn &ldquo;Những c&acirc;y thuốc v&agrave; vị thuốc Việt Nam&rdquo; xuất bản năm 1997). C&ograve;n quả dứa dại, theo kinh nghiệm d&acirc;n gian v&agrave; nhiều lương y th&igrave; chữa được bệnh xơ gan cổ trướng. Nhiều bệnh nh&acirc;n nặng đ&atilde; sử dụng b&agrave;i thuốc n&agrave;y v&agrave; c&oacute; c&ocirc;ng hiệu r&otilde; r&agrave;ng. Quả dứa dại th&aacute;i nhỏ hoặc b&oacute;c t&aacute;ch từng m&uacute;i hạt (c&oacute; thể kết hợp cả l&aacute;, rễ) đem phơi kh&ocirc;, sao v&agrave;ng, hạ thổ rồi sắc nước uống mỗi ng&agrave;y khoảng 10 - 15 gam trong khoảng nửa th&aacute;ng, đ&atilde; thấy c&ocirc;ng hiệu. Theo kinh nghiệm y học cổ truyền th&igrave; những người mang bệnh xơ gan cổ trướng nước t&iacute;ch tụ trong gan ruột nhiều n&ecirc;n bụng chướng to, mạch m&aacute;u ở cổ v&agrave; bụng căng ra, l&agrave;m nổi những sợi g&acirc;n xanh. T&aacute;c dụng của dứa dại l&agrave; l&agrave;m tho&aacute;t (ti&ecirc;u) bớt nước, gi&uacute;p bụng đỡ chướng, l&agrave;m mạch m&aacute;u co lại (như đối với c&aacute;c trường hợp bệnh trĩ chảy m&aacute;u). Cũng như t&aacute;c dụng l&agrave;m tan sỏi thận theo đường tiết niệu, khi uống nước sắc từ quả dứa dại, khối gan bị xơ cứng trở n&ecirc;n mềm v&agrave; ti&ecirc;u được. Quả dứa dại chữa vi&ecirc;m gan si&ecirc;u vi: B&Agrave;I THUỐC TRỊ VI&Ecirc;M GAN &ndash; XƠ GAN GIAI ĐỌAN ĐẦU: Ch&uacute;ng t&ocirc;i sử dụng b&agrave;i thuốc sau đ&acirc;y trị vi&ecirc;m gan cấp, m&atilde;n t&iacute;nh v&agrave; xơ gan giai đoạn đầu rất hiệu quả.<br /> <br /> - C&acirc;y ch&oacute; đẻ răng cưa 10g. - S&acirc;m đại h&agrave;nh. 10g.<br /> - Nh&acirc;n trần Nam 10g. - Thổ phục linh 6g.<br /> - Củ mốp gai 10g. - C&acirc;y trinh nữ 6g.<br /> - Tr&aacute;i dứa dại 10g. - Chi tử 6g.<br /> - Sanh địa 10g. - Cỏ mực 6g.<br /> - Bạch thược 10g. - S&agrave;i hồ 6g.<br /> <br /> Nguồn: Thuốc hay từ dứa dại: Dứa dại l&agrave; loại c&acirc;y mọc hoang ở nhiều v&ugrave;ng, tr&ecirc;n c&aacute;c b&atilde;i c&aacute;t ẩm, dọc ven bờ suối, bờ s&ocirc;ng ng&ograve;i. Trong Đ&ocirc;ng y, từ rễ, l&aacute; dứa, quả đều c&oacute; thể l&agrave;m thuốc. L&aacute; dứa dại c&oacute; vị đắng cay, thơm với c&ocirc;ng năng s&aacute;t khuẩn, long đờm. Rễ dứa dại được sử dụng l&agrave;m thuốc nhiều hơn, c&oacute; vị ngọt nhạt, t&iacute;nh m&aacute;t, lợi tiểu, ti&ecirc;u độc, vi&ecirc;m đường tiết niệu&hellip; Một số bệnh v&agrave; b&agrave;i thuốc m&agrave; người gi&agrave; hay gặp, c&oacute; thể d&ugrave;ng dứa dại như sau: * Chữa đau đầu mất ngủ: Rễ dứa dại 20 &ndash; 30g, sao thơm, sắc lấy nước, chia 2 lần uống trong ng&agrave;y. * Chữa tiểu buốt, đ&aacute;i &iacute;t: Rễ dứa 20 &ndash; 30g, rễ dứa gai (tr&aacute;i thơm) 20 &ndash; 30g, sắc lấy nước chia 2 lần uống trong ng&agrave;y. * Chữa sỏi thận, tiết niệu: Rễ dứa dai hoặc dứa quả dại 12 &ndash; 20g, hạt quả chuối hột 10 &ndash; 12g, rễ cỏ tranh 10 &ndash; 12g, b&ocirc;ng m&atilde; đề 8 &ndash; 10g, kim tiền thảo (l&aacute; đồng tiền hay gọi l&aacute; mắt tr&acirc;u) 15 &ndash; 20g, rễ c&acirc;y lau 10 &ndash; 12g, củ cỏ ống 10 &ndash; 12g, sắc lấy nước uống l&agrave;m 2 &ndash; 3 lần trong ng&agrave;y v&agrave;o trước bữa ăn, mỗi lần khoảng 100 &ndash; 150ml. * Chữa chứng mờ mắt, nhặm mắt: Quả dứa dại ng&acirc;m mật uống liền trong một th&aacute;ng. (Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hằng // Sức khỏe Đời sống) T&igrave;m ra chất chống b&eacute;o ph&igrave; trong c&acirc;y dứa dại: Mới đ&acirc;y nh&oacute;m c&aacute;c nh&agrave; khoa học thuộc Trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu cấp cao (CINVESTAV) đ&atilde; ph&aacute;t hiện một loại chất c&oacute; trong c&acirc;y dứa dại (Agave), nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh d&ugrave;ng l&agrave;m Tequila tại quốc gia n&agrave;y, c&oacute; khả năng hỗ trợ điều trị bệnh b&eacute;o ph&igrave;, tiểu đường, lo&atilde;ng xương v&agrave; một số chứng bệnh th&ocirc;ng thường kh&aacute;c. Ph&aacute;t biểu với b&aacute;o giới, nữ tiến sỹ Mercedes Guadalupe L&oacute;pez P&eacute;rez, truởng nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu, cho biết loại chất n&oacute;i tr&ecirc;n được gọi l&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n tử đường kh&ocirc;ng thể ti&ecirc;u h&oacute;a. Khi v&agrave;o cơ thể người, c&aacute;c ph&acirc;n tử n&agrave;y sẽ đi thẳng xuống ruột gi&agrave; v&agrave; được thải ra ngo&agrave;i. Cơ chế n&agrave;y gi&uacute;p người sử dụng kh&ocirc;ng tăng c&acirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng thay đổi chỉ số đường huyết, hai yếu tố tối cần thiết trong c&ocirc;ng t&aacute;c điều trị bệnh b&eacute;o ph&igrave; v&agrave; tiểu đường. C&aacute;c thử nghiệm tr&ecirc;n cơ thể chuột cho thấy, sau t&aacute;m tuần đưa c&aacute;c ph&acirc;n tử đường kh&ocirc;ng thể ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave;o động vật n&agrave;y, c&aacute;c ch&uacute; chuột đ&atilde; giảm c&acirc;n đ&aacute;ng kể. C&aacute;c nh&agrave; khoa học kết luận rằng khi trong cơ thể chuột c&oacute; một lượng chất đ&oacute;, ho&oacute;cm&ocirc;n GLP-1 trong cơ thể chuột (cũng c&oacute; trong cơ thể người v&agrave; được coi l&agrave; c&oacute; khả năng điều chỉnh tới 70% lượng insulin) được k&iacute;ch hoạt mạnh mẽ, khiến ch&uacute;ng mất cảm gi&aacute;c th&egrave;m ăn. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu cho rằng cơ chế n&agrave;y hỗ trợ t&iacute;ch cực cho điều trị b&eacute;o ph&igrave; v&agrave; tiểu đường. Nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu c&ograve;n ph&aacute;t hiện ra c&aacute;c ch&uacute; chuột th&iacute; nghiệm đ&atilde; hấp thụ chất canxi nhiều hơn 50% so với chuột b&igrave;nh thường. Ngo&agrave;i ra c&aacute;c ph&acirc;n tử đường kh&ocirc;ng thể ti&ecirc;u h&oacute;a n&oacute;i tr&ecirc;n c&ograve;n l&agrave;m tăng khả năng đề kh&aacute;ng, giảm lượng vi khuẩn g&acirc;y c&aacute;c bệnh về đường ruột, giảm nguy cơ t&aacute;o b&oacute;n v&agrave; giảm nguy cơ mắc bệnh như ruột thừa. Tiến sỹ P&eacute;rez cho biết trong thời gian tới CINVESTAV sẽ tiến h&agrave;nh thử nghiệm tr&ecirc;n cơ thể người. Nếu th&agrave;nh c&ocirc;ng, loại chất n&agrave;y sẽ mở ra đường hướng mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c điều trị b&eacute;o ph&igrave; v&agrave; tiểu đường hiện &quot;tấn c&ocirc;ng&quot; tới 30% d&acirc;n số Mexico./. Theo Vietnam+ Dứa dại thuốc lợi tiểu: Cũng như c&aacute;c c&acirc;y cỏ kh&aacute;c, dứa dại c&ograve;n gọi l&agrave; dứa gỗ, dứa gai&hellip; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Pandanus odoratissium L.F. thuộc họ Dứa dại Pandaceae. L&agrave; loại c&acirc;y mọc hoang ở nhiều v&ugrave;ng trong nước ta, tr&ecirc;n c&aacute;c b&atilde;i c&aacute;t ẩm, dọc ven bờ suối, bờ s&ocirc;ng ng&ograve;i. Đ&ocirc;ng y d&ugrave;ng dứa dại l&agrave;m thuốc từ l&acirc;u đời từ những l&aacute; hay rễ dứa hoặc quả dứa, hạt quả. L&aacute; dứa dại c&oacute; vị đắng cay, thơm với c&ocirc;ng năng s&aacute;t khuẩn, hạ nhiệt l&agrave;m long đờm, lợi niệu. Rễ dứa dại được sử dụng l&agrave;m thuốc nhiều hơn, c&oacute; vị ngọt nhạt, t&iacute;nh m&aacute;t, c&ocirc;ng hiệu lương huyết, lợi tiểu, ti&ecirc;u độc, trừ đ&agrave;m, ph&aacute;t h&atilde;n (ra mồ h&ocirc;i), n&ecirc;n d&ugrave;ng trị cảm mạo, ph&aacute;t sốt, vi&ecirc;m thận, thủy thũng, vi&ecirc;m đường tiết niệu, vi&ecirc;m gan, xơ gan cổ trướng, vi&ecirc;m kết mạc mắt. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n d&ugrave;ng quả dứa dại trị lỵ, ho, hạt quả trị vi&ecirc;m tinh ho&agrave;n hay trĩ&hellip; Liều sử dụng trung b&igrave;nh: cho l&aacute; dứa dại cho dạng thuốc sắc từ 15 &ndash; 30g/ng&agrave;y. Rễ dứa dại kh&ocirc; ng&agrave;y d&ugrave;ng 15 &ndash; 30g cho dạng sắc (c&oacute; thể sử dụng độc vị hoặc phối hợp với c&aacute;c vị thuốc kh&aacute;c). Quả hay hạt d&ugrave;ng 30 &ndash; 60g, sắc uống mỗi ng&agrave;y. Để tham khảo v&agrave; &aacute;p dụng xin giới thiệu những phương thuốc trị bệnh chứng từ c&acirc;y dứa dại. * Chữa đau đầu mất ngủ: Rễ dứa dại 20 &ndash; 30g, sao thơm, sắc lấy nước, chia 2 lần uống trong ng&agrave;y. * Chữa tiểu buốt, đ&aacute;i &iacute;t: Rễ dứa 20 &ndash; 30g, rễ dứa gai (tr&aacute;i thơm) 20 &ndash; 30g, sắc lấy nước chia 2 lần uống trong ng&agrave;y. * Chữa sỏi thận, tiết niệu: Rễ dứa dai hoặc dứa quả dại 12 &ndash; 20g, hạt quả chuối hột 10 &ndash; 12g, rễ cỏ tranh 10 &ndash; 12g, b&ocirc;ng m&atilde; đề 8 &ndash; 10g, kim tiền thảo (l&aacute; đồng tiền hay gọi l&aacute; mắt tr&acirc;u) 15 &ndash; 20g, rễ c&acirc;y lau 10 &ndash; 12g, củ cỏ ống 10 &ndash; 12g, sắc lấy nước uống l&agrave;m 2 &ndash; 3 lần trong ng&agrave;y v&agrave;o trước bữa ăn, mỗi lần khoảng 100 &ndash; 150ml. * Trị vi&ecirc;m thận ph&ugrave; thũng: Rễ dứa dại 30 &ndash; 60g, thịt lợn nạc 150 &ndash; 200g, nấu th&agrave;nh canh ăn ng&agrave;y một lần, một tuần cần ăn 3 &ndash; 4 lần. Kết hợp hằng ng&agrave;y d&ugrave;ng rau dừa nước kh&ocirc; (du long th&aacute;i) 30 &ndash; 60g, rau m&aacute; 12 &ndash; 16g, b&ocirc;ng m&atilde; đề 10 &ndash; 12g, bồ c&ocirc;ng anh 12 &ndash; 16g, sắc với nước uống v&agrave;o trước bữa ăn ng&agrave;y 2 lần, mỗi lần 150ml. * Trị vi&ecirc;m gan, xơ gan cổ trướng: Rễ dứa dại hoặc quả dứa dại 20 &ndash; 30g, l&aacute; quao nước 20 &ndash; 30g, l&aacute; c&acirc;y &ocirc; r&ocirc; 12 &ndash; 20g, sắc lấy nước thuốc uống ng&agrave;y 2 lần, mỗi lần chừng 150ml v&agrave;o trước bữa ăn. * Chữa chứng vi&ecirc;m tinh ho&agrave;n: Lấy hạt quả dứa dại 30 &ndash; 60g, l&aacute; tử t&ocirc; 30g, l&aacute; quất hồng b&igrave; 30g, nấu kỹ lấy nước để c&ograve;n ấm rửa hằng ng&agrave;y. * Ăn uống k&eacute;m sau sinh: Rễ dứa dại 15 &ndash; 20g, vỏ c&acirc;y ch&ograve;i m&ograve;i 7 miếng cỡ 4cm x 6cm, sắc lấy nước uống ng&agrave;y 2 lần v&agrave;o trước bữa ăn, mỗi lần khoảng 100ml. mọi chi tiết mua dứa dại, quả đ&agrave;o ti&ecirc;n xin li&ecirc;n hệ đt anh h&ograve;a 0976.02.01.03 TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI: - T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: anh h&ograve;a - Địa chỉ: tphcm - <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.trieudo.com/links.php?url=http://chodientu.vn/mua-ban/199/Dien-thoai-di-dong.html">Điện thoại</a>: 0976020103 - Fax:<br /> <div style="text-align: right"><br /> </div><div class="cms_table"><table border="0" class="cms_table_ncode_imageresizer_warning"><tbody><tr valign="top" class="cms_table_ncode_imageresizer_warning_tr"><td class="cms_table_td1 cms_table_ncode_imageresizer_warning_td" style="width: 20px"><img border="0" src="http://10giay.com/images/statusicon/wol_error.gif" /></td> <td class="cms_table_td2 cms_table_ncode_imageresizer_warning_td">Bức ảnh n&agrave;y đẵ được thay đổi k&iacute;ch thước.Bạn nhấn v&agrave;o đ&acirc;y để xem to&agrave;n bộ bức ảnh. Với kh&iacute;ch thước thực l&agrave; 512x340.</td> </tr> </tbody></table></div> <img border="0" src="https://lh3.googleusercontent.com/-y95OQXTKpKo/UPzuTbf5pdI/AAAAAAABiMM/P8V0G3yJDn8/Agriviet.Com-d%25E1%25BB%25A9a_gai.jpeg" /><div class="cms_table"><table border="0" class="cms_table_ncode_imageresizer_warning"><tbody><tr valign="top" class="cms_table_ncode_imageresizer_warning_tr"><td class="cms_table_td1 cms_table_ncode_imageresizer_warning_td" style="width: 20px"><img border="0" src="http://10giay.com/images/statusicon/wol_error.gif" /></td> <td class="cms_table_td2 cms_table_ncode_imageresizer_warning_td">Bức ảnh n&agrave;y đẵ được thay đổi k&iacute;ch thước.Bạn nhấn v&agrave;o đ&acirc;y để xem to&agrave;n bộ bức ảnh. Với kh&iacute;ch thước thực l&agrave; 512x353.</td> </tr> </tbody></table></div> <img border="0" src="https://lh6.googleusercontent.com/-AiVkszuhj8w/UPzu59VCYVI/AAAAAAABiNM/tUi2H8HXGw0/Agriviet.Com-o_h%25C3%25B2a.jpg" />.<br /> <strong>Đ&agrave;o ti&ecirc;n c&oacute; từ rất l&acirc;u đời, t&ecirc;n khoa học l&agrave; Crescentia cujete Lin thuộc họ n&uacute;c n&aacute;c (bignoniacae). </strong><br /> <br /> Quả giống như quả bưởi, mọng lớn h&igrave;nh cầu với đường k&iacute;nh từ 6 - 12cm, vỏ quả xanh cứng h&oacute;a gỗ b&oacute;ng, c&oacute; nhiều hạt dẹt trắng. Khi bổ quả đ&agrave;o ti&ecirc;n ra thấy phần thịt c&oacute; m&agrave;u trắng, nhưng khi để một l&uacute;c th&igrave; lại chuyển sang m&agrave;u đen. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i phương thuốc chữa trị từ quả đ&agrave;o ti&ecirc;n.<br /> <br /> - <strong>L&agrave;m thuốc khai vị:</strong> Lấy cơm của quả đ&agrave;o ti&ecirc;n 100g cho v&agrave;o 500ml gạo ng&acirc;m trong 7 - 10 ng&agrave;y. Ng&agrave;y uống 2 - 3 lần, mỗi lần 30ml v&agrave;o trước bữa ăn.<br /> <span style="font-family: arial"><strong>Hiện nay, c&oacute; nhiều người ở Việt Nam đang trồng v&agrave; sử dụng c&aacute;c sản phẩm đ&agrave;o ti&ecirc;n như một loại thuốc nam để tăng cường, bảo vệ sức khoẻ. Mặc d&ugrave; vậy, vẫn chưa c&oacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu đầy đủ về t&aacute;c dụng dược l&yacute; của lo&agrave;i c&acirc;y qu&yacute; n&agrave;y.</strong></span> <img border="0" src="http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2005/2/20374649-images465294_dao040205.jpg" /> <span style="font-family: Arial"><font color="#0000ff">&Ocirc;ng Chương ở Thanh Lĩnh (Nghệ An) b&ecirc;n gốc đ&agrave;o ti&ecirc;n 9 tuổi.</font></span> <br /> <br /> <span style="font-family: arial">Quả đ&agrave;o ti&ecirc;n c&ograve;n gọi l&agrave; quả trường sinh (t&ecirc;n khoa học Crescentia cujete Lin), thuộc họ N&uacute;c n&aacute;c Bignoniaceae. T&ecirc;n đ&agrave;o ti&ecirc;n của c&acirc;y Crescentia cujete đ&atilde; được nh&agrave; thực vật người Ph&aacute;p ghi r&otilde; trong cuốn ''Những c&acirc;y thuốc ở Campuchia, L&agrave;o v&agrave; Việt Nam'' từ năm 1953. Vậy đ&agrave;o ti&ecirc;n l&agrave; t&ecirc;n gọi đ&atilde; c&oacute; từ l&acirc;u của c&acirc;y n&agrave;y trong nh&acirc;n d&acirc;n ta.</span><br /> <span style="font-family: arial"> <br /> <br /> </span><br /> <span style="font-family: arial">Đ&agrave;o ti&ecirc;n mọc hoang dại v&agrave; được trồng ở Việt Nam, L&agrave;o v&agrave; Campuchia. C&acirc;y n&agrave;y cũng mọc ở Nam Mỹ v&agrave; ch&acirc;u Phi. Theo A.Petelot th&igrave; c&acirc;y n&agrave;y c&oacute; nguồn gốc Braxin. Trước đ&acirc;y, hầu như kh&ocirc;ng thấy sử dụng. V&agrave;o năm 1987, một đo&agrave;n c&aacute;n bộ dược của Việt Nam gh&eacute; thăm một ng&ocirc;i ch&ugrave;a ở thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn, được sư cụ trụ tr&igrave; ng&ocirc;i ch&ugrave;a giới thiệu t&aacute;c dụng k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của quả đ&agrave;o ti&ecirc;n hay quả trường sinh. Ở Vi&ecirc;ng Chăn c&oacute; 13 vị sư nhờ ăn đ&agrave;o ti&ecirc;n n&agrave;y m&agrave; thọ hơn 130 tuổi. L&uacute;c ph&aacute;i đo&agrave;n tới thăm c&ograve;n 7 vị vẫn khoẻ mạnh, h&agrave;ng ng&agrave;y tụng kinh, lễ Phật.</span><br /> <span style="font-family: arial">Ở nước ta cũng như ở L&agrave;o, người ta truyền miệng nhau t&aacute;c dụng k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của đ&agrave;o ti&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, chưa r&otilde; c&oacute; phải sử dụng ch&uacute;ng với c&aacute;c vị thuốc kh&aacute;c hay kh&ocirc;ng. Trong thịt quả đ&agrave;o ti&ecirc;n người ta ph&aacute;t hiện c&oacute; một số ax&iacute;t hữu cơ như ax&iacute;t xitric, ax&iacute;t tactric, ax&iacute;t clorogenic, ax&iacute;t creosentic... Chưa thấy c&oacute; t&agrave;i liệu nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c cũng như chưa thấy c&oacute; t&agrave;i liệu n&agrave;o nghi&ecirc;n cứu về t&aacute;c dụng k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ của đ&agrave;o ti&ecirc;n. Theo t&agrave;i liệu nước ngo&agrave;i th&igrave; người d&acirc;n ở ch&acirc;u Phi v&agrave; Nam Mỹ cũng c&oacute; đ&agrave;o ti&ecirc;n chế thuốc chữa ho, nhuận tr&agrave;ng.</span><br /> <span style="font-family: arial">Theo &ocirc;ng Nguyễn Văn Duy, Trạm khuyến n&ocirc;ng Hiệp Ho&agrave;, Bắc Giang, một v&agrave;i năm trở lại đ&acirc;y, theo kinh nghiệm d&acirc;n gian, nhiều người ở tỉnh H&agrave; T&acirc;y, Bắc Giang v&agrave; một số địa phương kh&aacute;c d&ugrave;ng c&aacute;c b&agrave;i thuốc từ đ&agrave;o ti&ecirc;n để điều trị một số bệnh mạn t&iacute;nh, thấy c&oacute; thuy&ecirc;n giảm r&otilde; rệt. Nước l&aacute; đ&agrave;o ti&ecirc;n c&oacute; t&aacute;c dụng thanh nhiệt, giải độc, trị t&aacute;o b&oacute;n, mất ngủ, say bia, buốt giải, đ&aacute;i dắt, vi&ecirc;m nhiệt. Thịt quả đ&agrave;o ti&ecirc;n gi&agrave; sao kh&ocirc; ng&acirc;m mạnh trong 100 ng&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng suy giảm đau lưng, t&ecirc; mỏi ch&acirc;n tay, đau đầu l&acirc;u năm, suy nhược cơ thể, yếu sinh l&yacute;, vi&ecirc;m đại tr&agrave;ng co thắt, bại liệt do di chứng mạch m&aacute;u n&atilde;o, xơ gan cổ trướng do virus, b&eacute;o ph&igrave;...</span><br /> <span style="font-family: arial">Đến nay Bắc Giang đ&atilde; trồng tr&ecirc;n 1.000 c&acirc;y đ&agrave;o ti&ecirc;n tại c&aacute;c huyện Hiệp Ho&agrave;, T&acirc;n Y&ecirc;n, thị x&atilde; Bắc Giang, Lục Nam, Y&ecirc;n Thế, Y&ecirc;n Dũng, Việt Y&ecirc;n. Hy vọng l&agrave; trong thời gian tới c&aacute;c nh&agrave; kh&ocirc;ạhc sẽ c&oacute; những nghi&ecirc;n cứu cụ thể về lo&agrave;i c&acirc;y qu&yacute; n&agrave;y.</span><br /> <span style="font-family: arial">(<em>Theo Khoa học v&agrave; Đời sống số Tết Ất Dậu)</em></span><br /> <br /> <br /> <br /> <img border="0" src="http://megafun.vn/dataimages/201006/original/images277515_daotien.jpg" /> <br /> <br /> <br /> - <strong>L&agrave;m thuốc tẩy độc:</strong> Lấy cơm quả đ&agrave;o ti&ecirc;n 600g, gạo 500ml, ng&acirc;m cơm quả đ&agrave;o ti&ecirc;n cất đi để l&agrave;m thuốc tẩy độc ở đường ti&ecirc;u h&oacute;a, nhờ khả năng khi uống n&agrave;y v&agrave;o sẽ k&iacute;ch th&iacute;ch co b&oacute;p ruột tống chất độc ra ngo&agrave;i theo đường hậu m&ocirc;n.<br /> <br /> - <strong>L&agrave;m thuốc trường thọ: </strong>Thường xuy&ecirc;n ăn quả đ&agrave;o ti&ecirc;n ch&iacute;n hằng ng&agrave;y. V&igrave; theo một số t&agrave;i liệu cũng c&oacute; n&oacute;i rằng quả đ&agrave;o ti&ecirc;n c&oacute; t&aacute;c dụng tăng cường tuổi thọ, trị được suy nhược cơ thể, dưỡng sinh lực v&agrave; điều h&ograve;a được kinh lạc...<br /> <br /> -<strong> L&agrave;m siro trị vi&ecirc;m họng, ho:</strong> Lấy lớp cơm chua của quả đ&agrave;o ti&ecirc;n điều chế th&agrave;nh siro chữa ho, vi&ecirc;m họng mạn.<br /> <br /> - <strong>L&agrave;m thuốc nhuận tr&agrave;ng, chống t&aacute;o b&oacute;n:</strong> Lấy cơm quả đ&agrave;o ti&ecirc;n c&ograve;n chưa ch&iacute;n kết với một số vị thuốc kh&aacute;c điều chế th&agrave;nh thuốc tẩy hay l&agrave;m thuốc nhuận tr&agrave;ng, chống t&aacute;o b&oacute;n. địa chỉ b&aacute;n h&agrave;ng ( b&atilde;i bằng ph&uacute; thọ ) ( đoan h&ugrave;ng ph&uacute; thọ ) hoăc điện thoại giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc MỌI CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ :0976.02.01.03 A H&Ograve;A

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: truonghuy0201
- Địa chỉ: bình chánh
- Điện thoại: 0976020103 - Fax:
- email: truonghuydaigia@yahool.com
 

#2
bán quả đào tiên ở hà nội

minh ban qua dao tien o ha noi va cac tinh phia bac.lh 0966563614.gia 35000/kg qua tuoi giao hang tan noi