TRẠI DẾ HÒA MINH - ĐÀ NẴNG.

  • Thread starter thanhdat
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thanhdat

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanhdat
- Địa chỉ: 146. Tô Hiệu, Đà Nẵng.
- Tel, Fax: 0511. 3769815 DĐ: 0906.588525 ::: FaX
- email: traidehoaminh@gmail.com
================================

<strong><font size="5">TRẠI DẾ H&Ograve;A MINH<br /></font></strong><font size="5"><strong>CHU</strong><strong>Y&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI:<br /></strong></font><font size="5"><strong>- Dế thương phẩm d&ugrave;ng cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n nhậu đặc sản&nbsp; với</strong><strong><br /></strong></font><font size="5"><strong>- Dế giống bố mẹ &amp; trứng dế phục vụ trong chăn nu&ocirc;i dế.</strong><br /></font><strong><font size="5">- Dế ng&acirc;m rượu điều trị bệnh đau xương khớp, đổ mồ h&ocirc;i trộm ch&acirc;n tay.<br /></font></strong><strong><font size="5">- Dế d&ugrave;ng l&agrave;m thức ăn cho nu&ocirc;i chim, c&aacute; cảnh.(1000vnd/5con) <br /></font></strong><font size="5">Ngo&agrave;i ra Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n tư vấn &amp; hướng dẫn phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i v&agrave; l&agrave;m chuồng trại cho c&aacute;c đối t&aacute;c muốn chăn nu&ocirc;i v&agrave; ph&aacute;t triển con dế.<br /></font><font size="5">Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; gi&aacute; ưu đ&atilde;i cho đối t&aacute;c thu mua với số lượng lớn v&agrave; xin phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng gần xa với phương thức tốt nhất.<br /></font><font size="5"><strong>Địa chỉ li&ecirc;n hệ</strong>: : Nguyễn Đạt . 146. Đường T&ocirc; Hiệu .Phường H&ograve;a Minh .Quận Li&ecirc;n Chiểu . TP Đ&agrave; Nẵng<br /></font><p><strong><font size="5">Điện thoại:0511.3769815 hoặc 0906.588525 - 0982.335424</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top