TRẠI DÊ QUANG VINH CHUYÊN CUNG CẤP DẾ THỊT

  • Thread starter traidequangvinhqn
  • Ngày gửi
T

traidequangvinhqn

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI DẾ QUANG VINH CHUYÊN CUNG CẤP DẾ THỊT VÀ DẾ GIỐNG
- Địa chỉ: Nghĩa Điền - Tư Nghĩa - TP.quảng ngãi
- Tel, Fax: 0982828240 ::: FaX
- email: traidequangvinhqn@yahoo.com
================================

<p><font color="#3300ff" size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp Dế thịt đ&ocirc;ng lạnh, Dế sống v&agrave; Dế đẻ. Cung cấp c&aacute;c sản phẩm tốt nhất v&agrave; đảm bảo chất lượng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></p><p><font color="#3300ff" size="2"> Trại dế ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m ăn uy t&iacute;n, trung thực. Sẽ tư vấn cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khi c&oacute; nhu cầu về c&aacute;c sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></p><p><font color="#3300ff" size="2">xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !</font></p><p><font size="2"><em>địa chỉ li&ecirc;n hệ :</em></font></p><p><font color="#ff0099" size="2">NGHĨA ĐIỀN - HUYỆN TƯ NGHĨA - TP.QUẢNG NG&Atilde;I</font></p><p><font size="2">Email : traidequangvinhqn@yahoo.com</font></p><p><font size="2">web : http://agriviet.com/traidequangvinhqn</font><br /></p><p>&nbsp;</p>
 


................de
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 
có gì đâu mà khó bạn, muốn thử thì hãy tìm một nơi phù hợp với mình để thưởng thức cho biết được sự thật nó như thế nào mà. Mình cũng xin nhắt đền bạn là : đã ăn rùi không thể nào quên đó, ăn nhiều lần sẽ nhớ đó !
 


Back
Top